תקנים או שינויים בתקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד התמ"ת

מהנהלת מכון התקנים הישראליים נמסר לאיגוד כי הסתיים אצלם התהליך של תקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לאישור משרד התמ"ת:

ת"י 579 חלק 2 – מערכות סולאריות לחימום מים בדיקות תרמיות (ג"ת מס' 1).

ת"י 4466 חלק 3 – פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים (ג"ת מס' 1).

ת"י 5151 – מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים – בדיקה ודירוג ביצועים.

ת"י 13253 – מזגנים ומשאבות חום אוויר – לאוויר לא מתועלים – בדיקה ודירוג ביצועים.

ת"י 61439 חלק 6 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.

ת"י 61643 חלק 11 – התקני הגנה מפני נחשולי מתח ברשתות למתח נמוך: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה.

למידע נוסף בתחום זה