תקנים ישראליים חדשים שעומדים להתפרסם על ידי מכון התקנים הישראלי

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם לאחרונה על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 821 חלק 1 – יריעות ושרוולים מפוליאתילן לחקלאות – יריעות ושרוולים לבתי צמיחה ולמנהרות עבירה.

ת"י 900 חלק 02.98 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים).

ת"י 5288 – יעילות גופי תאורה.

ת"י 5412 חלק 2 – מבנים יבילים ארעיים: בתי ספר וגני ילדים.

ת"י 6237 – רכב חשמלי, דרישות בטיחות בעבודה.

ת"י 6469 חלק 1 – בטיחות רכב חשמלי.

ת"י 6469 חלק 2 – רכב כביש ממונע חשמל-מפרטי בטיחות-אמצעי בטיחות תפעוליים ברכב והגנה מפני כשלים.

ת"י 6469 חלק 3 – רכב כביש ממונע חשמל-מפרטי בטיחות-הגנת אנשים מפני הלם חשמלי.

ת"י 10000 – אחריות חברתית (החלפה).

ת"י 14036 – נדנדה לתינוקות.

ת"י 14122 חלק 4 – סולמות קבועים.

ת"י 31000 חלק 73 – ניהול סיכונים – הגדרות.


למידע נוסף בתחום זה