הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים

להלן תקנים שפורסמו ברשומות לאחרונה על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי כתקנים ישראליים:

ת"י 1498 חלק 10 – מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני משחקים סגורים במלואם.

ת"י 4004 (חלקים מ-2 עד 9) – דבקים לאריחים:.....

ת"י 4485 – ציוד מגן אישי לעיניים – מגני רשת לעיניים ולפנים.

ת,י 5568 – קוויים מנחים לנגישות תכנים אינטרנט.

ת"י 6244 – דוודים להסקת מים.

למידע נוסף בתחום זה