נוהלים של מכון התקנים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את נוהלי בדיקות התקן הבאים (נספחי ש') למוצרים מיובאים:

נספח ש' 438 חלק 1 – אבקות כביסה.

נספח ש' 61196 חלק 1 – כבלי תקשורת משותפי-ציר (קואקסיאליים).

למידע נוסף בתחום זה