נוהלים למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנוהלים (נת"מים) למתן היתרים לתווי תקן הבאים:

נת"מ 1-1212 חלק 1 – מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות.

נת"מ 1-1419 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.

נת"מ 1-1465 – מגבות נייר.

נת"מ 1-2302 חלק 2 – חומרים ותכשירים מסוכנים: הובלה – מיון, אריזה, תיווי וסימון.

למידע נוסף בתחום זה