תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5568 – נגישות אתרי אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות. (התקן פורסם על ידי המכון לעיון כל המעוניינים, ללא תשלום).

למידע נוסף בתחום זה