כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1847 חלק 2 – סולמות: דרישות, בדיקות וסימון.

ת"י 5563 – דלק סילוני (דס"ל).

למידע נוסף בתחום זה