נוהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) לתווי תקן

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את הנוהלים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן הבאים:

נת"מ – 1-994 חלק 4 – מזגני אוויר – התקנה (פרק ה' – דרישות למתלה ולמעמד).

נת"מ 1-1153 – 1 – מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמי.

נת"מ 1-570 חלק 1 – מטפים מיטלטלים של אבקה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: המטפה.

למידע נוסף בתחום זה