קביעת תקנים ישראליים חדשים


מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 84 – חומצה הידרוכלורית.

ת"י 158 חלק 6.2 – מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): מתקנים ארעיים לאירועים ציבוריים.

ת"י 961 חלק 1.1 – תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים – פליטה.

ת"י 961 חלק 1.2 – תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים – חסינות – תקן קבוצתי למוצר.

ת"י 961 חלק 3.86 – תאימות אלקטרומגנטית: ציוד רשת בזק; דרישות תאימות אלקטרומגנטית.

ת"י 961 חלק 5.1 – תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תעשייתי, מדעי ורפואי (ISM) – אופייני הפרעות בתדר רדיו – גבולים ושיטות מדידה.

ת"י 961 חלק 48.1 – תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית (EMC) – לציוד רדיו ולשירותי רדיו – דרישות טכניות כלליות.

ת"י 961 חלק 48.24 – תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו – תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל (ציוד משתמש) ולציוד עזר ל- CDMA 2000 IMT, בפיזור ישיר (UTRA ו E-UTRA).

ת"י 961 חלק 48.34 – תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו – תנאים מיוחדים לספקי כוח חיצוניים (EPS) לטלפונים ניידים.

ת"י 1034 חלק 1 – אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין – כללי יישום למוצרים ספציפיים.

ת"י 1045 חלק 1 – בידוד תרמי של בניינים ובתי מגורים.

ת"י 1080 חלק 19 – טכנולוגיית מידע – הגדרות מונחים: שפות שאילתות.

ת"י 4348 חלק 1 – בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: כללי.

ת"י 5438 חלק 27 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחמן דו חמצני.

ת"י 6102 חלק 2 – מכלים נייחים ללא לחץ, עשויים חומרים תרמופלסטיים מרותכים: חישוב עבור מכלים גליליים אנכיים.

ת"י 22301 – ביטחון בחברה – מערכות ניהול רציפות עסקית: דרישות.

ת"י 50194 – מכשור חשמלי לגילוי גזים בעירים לשימוש ביתי: שיטות בדיקה ודרישות ביצועים.

ת"י 60076 חלק 1 – שנאי הספק: כללי.

ת"י 60825 חלק 12 – בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת אופטית בחלל הפתוח המשמשות לשידור מידע.

ת"י 62301 – מכשירי חשמל ביתיים – מדידת הספק במצב המתנה.

ת"י 62471 – בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה.

ת"י 62471 חלק 2 – בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה: הנחיות לדרישות ייצור הנוגעות לבטיחות קרינה אופטית שאינה קרינת לייזר.

למידע נוסף בתחום זה