תקנים ישראליים שיש כוונה לפרסמם כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 597 – צמר גפן סופג ותחליפיו (מהדורת תקן זה משנת 2013 תבוא במקום ת"י 597 משנת 1993 ות"י 769 – מוך תאיתי, משנת 1978).

ת"י 900 (חלקים 1 ו- 2) – סוללות ראשוניות: כללי; מפרטי דרישות עבור מאפיינים פיזיים וחשמליים.

ת"י 1220 (חלקים 5 ו- 10) – מערכות גילוי אש; גלאי עשן עצמאיים, התקנים לאיתות שמע.

ת"י 5418 – עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיס מיטות.

ת"י 5438 חלק 1 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה: חומצה הידרוכלורית.

ת"י 6119 – גז טבעי לכלי רכב.

למידע נוסף בתחום זה