עודכן נספח 15 בהוראת מנכ"ל תמ"ת 2.6, לקבלת אישורי פטור מתקן ביבוא "כמויות קטנות"

על פי הוראת מנכ"ל תמ"ת 2.6 ניתן להגיש בקשות למכון התקנים הישראלי לקבלת אישורי פטור מתקן ל"כמויות קטנות" כפי שנקבעו בנוהל ועל פי הנחיות שפורסמו על ידי מכון התקנים הישראלי בנוהל שלו 41.

להלן קישור לרשימת "כמויות קטנות" כפי שפורסמה באתר משרד התמ"ת בתאריך 26.2.2013.

יש לשים לב לשינויים הבאים:

- מוצרי אלקטרוניקה – שורות 2,3 (ספקי כוח).

- מוצרי כימיה וטקטסיל – שורות 41,39,18,12,9,1,2,4.

- מוצרי מכניקה – שורה 55: בכמות קטנה ניתן להביא רק יחידה אחת שתבדק עפ"י שני סעיפים של ת"ר 968 (סימון סוג הגז, אטימות). היבואן יוכל לבקש פטור ממשרד התמ"ת עבור כמויות מעל ליחידה שיובאו בהתאם לאחת העילות המופיעות בהוראת מנכ"ל 2.6.

- גרילים גז, מותר יבוא של יחידה אחת לשנה, לשימוש עצמי בלבד.

למידע נוסף בתחום זה