הכרה במכון התקנים בבדיקות על פי התקן האמריקאי NSF 61

האיגוד פעל בשנים האחרונות נגד פרסומו כתקן ישראלי של ת"י 5452 – בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה.

מדובר על תקן יחודי ומחמיר מאוד, של אוסטרליה / ניו-זילנד שאומץ בארץ, שאמור לחול על מוצרים רבים מאוד, כגון: צנרת מים, אביזרי צנרת, ברזים, שסתומים, מגופים, חומרים המשמשים לציפוי, להגנה, לחיפוי, לחיבור, לאיטום במערכות לאגירה או אספקה של מי שתיה.

עלות בדיקת דגם אחד של מוצר מהסוגים הנ"ל על פי התקן ת"י 5452 היא עשרות אלפי ₪ והפעלת התקן ביבוא המוצרים לארץ יכולה לגרום לסגירת היבוא של מוצרים רבים או לצמצום משמעותי של מגוון הדגמים.

בעקבות דיונים ממושכים של נציגי האיגוד עם נציגי הנהלת מכון התקנים, נמסר על ידי המכון כי הם מוכנים להכיר באישורי בדיקה והתעדה על פי התקן האמריקאי NSF 61, כחלופה לבדיקות המכון על פי התקן הישראלי ת"י 5452, בתנאי שהגופים הבודקים הוסמכו על ידי רשויות ההסמכה הלאומיים החברות בהסדר הבינלאומי להכרה הדדית בבדיקות במסגרת ILAC.

במסגרת ישיבה שנערכה לאחרונה של ועדה משותפת לאיגוד ולמכון התקנים, על פי בקשת האיגוד נתנו על ידי המכון ההבהרות הבאות בנושא זה:

"עלות בדיקה במקרה של הצגת תעודות NSF 61 תלויה בכמה גורמים.
ראשית, המוצר עצמו (טמפרטורת השימוש) ושנית האם תעודת הבדיקה מכילה את כל המתכות הנדרשות על פי התקנות הלאומיות. בכל מקרה נדרשות בדיקות השלמה של מראה, טעם וריח (בנוסף למתכות). על כן העלות של הבדיקות המשלימות הנעשות במכון נעה בין עשרת אלפים לעשרים אלף₪."

למידע נוסף בתחום זה