הודעות בדבר שינויים בתקנים ישראליים


מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לשינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 107 חלק 1 – סולר: סולר להסקה.

ת"י 116 – מזוט.

ת"י 973 – שסתום מתכת לקווי מים: שסתום זוויתי לשימוש ביתי.

ת"י 1071 – משקאות לא כוהליים.

ת"י 1171 – שסתום חד כיווני.

ת"י 1230 – שסתום פרפר בלא אוגנים.

ת"י 1358 חלק 1 – מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות – המערכת.

ת"י 1476 חלק 2 – בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים.

ת"י 1885 – אגרגאט גרוס ומדורג לתשתית של כבישים, רחובות ושדות תעופה.

ת"י 2206 חלק 1 – גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות.

ת"י 2206 חלק 2 – גלגילון לכיבוי אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה.

ת"י 2859 חלק 1 – נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות – סכמות דגימה ממופתחות לפי גבול איכות לקבלה (AQL) לבחינת מנה-מנה.

ת"י 5566 חלק 1 – מערכת רצפה מאבן טבעית: לוחות ואריחים לריצוף.
למידע נוסף בתחום זה