הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים


מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 33 חלק 2.1 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות – מפסקים אלקטרוניים.

ת"י 579 חלק 1.1 – מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים סולאריים – דרישות כלליות.

ת"י 579 חלק 1.2 – מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים סולאריים – שיטות בדיקה.

ת"י 1001 (חלקים 2.1, 2.4) – בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן – בבנייני מגורים שאינם בניינים גבוהים או בניינים רבי-קומות; מערכות פינוי עשן – בניינים חד קומתיים, למעט בנייני מגורים.

ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה.

ת"י 2481 (חלקים 1 ו- 2) – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות חשמליות; מעליות הידרוליות.

ת"י 4373 (חלקים 5,4,3,2,1) – מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות 1, 2 ו- 3: מונחים; קטגוריות ומינים של זיקוקין די-נור; דרישות סימון מינימליות; שיטות בדיקה; דרישות למבנה ולביצועים.

ת"י 4707 חלק 1 – מעליות: יעילות אנרגטית.

ת"י 5568 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט.

ת"י 14122 חלק 4 – סולמות קבועים.

ת"י 25745 – ביצועי אנרגיה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת: מדידת אנרגיה ואימות.

ת"י 60730 חלק 1 – אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.

ת"י 60730 (חלקים 2.11, 2.15) – אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לווסתי אנרגיה; דרישות מיוחדות לאמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים בעלי חישה לזרימת אוויר, לזרימת מים ולמפלס מים.

ת"י 61010 חלק 1 – דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד למדידה, לבקרה ולשימוש מעבדתי: דרישות כלליות.

ת"י 61347 (חלקים 1, 2.12, 2.3) – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות; דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים מזרם חילופים ו/או בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות; דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים והמיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות).

למידע נוסף בתחום זה