עדכוני תקינה- חודש ספטמבר 2022

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 10337 בילקוט הפרסומים מיום 21.9.2022 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

שימו לב כי העדכון המשמעותי הזה נכנס לתוקף בעוד 90 יום ובלי תקופת מעבר:

  • א. במקום ת"י 1003 חלק 1.1 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטת בדיקה, מפברואר 2015, יבוא:

"ת"י 1003 חלק 1.1 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי הגשה מזכוכית - שיטת בדיקה, מאוגוסט 2022 ."

  • ב. במקום ת"י 1003 חלק 1.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים, מפברואר 2015 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2019, יבוא:

"ת"י 1003 חלק 1.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים, מאוגוסט 2022".

בפרסום 10337 בילקוט הפרסומים מיום 21.9.2022 הכריזו על ביטול הרשמיות של התקנים הבאים:

  • רשמיות של ת"י 2207 - תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי, ממרס 1996 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 1996 , וגיליון תיקון מס' 2 מאוגוסט 1998- בטלה.

 

2. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 1268 חלק 4 - מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות, מאוגוסט 2002, לרבות ג"ת מס' 1 מינואר 2007 וג"ת מס' 2 מאפריל 2019;
במקומו יבוא: ת"י 1268 חלק 4 - מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות, מאפריל 2022.

*שינויים בתקן הרשמי כלהלן:

ת"י 62841 חלק 2.11 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות. מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד, מינואר 2019 על ידי גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2021.

*שינויים בתקנים הרשמיים הישראליים כלהלן:
א. ת"י 15876 חלק 2 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים – פוליבוטן (PB): צינורות, (הצעת התקן מדצמבר 2018 טרם פורסמה) על ידי ג"ת 1 מאוגוסט 2021,
ב. ת"י 15876 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים – פוליבוטן (PB): אבזרים, (הצעת התקן מיוני 2017 טרם פורסמה) על ידי ג"ת 1 מאוגוסט 2021,
ג. ת"י 15876 חלק 5 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים – פוליבוטן (PB): התאמת המערכת לייעודה, (הצעת התקן מיוני 2017 טרם פורסמה) על ידי ג"ת 1 מאוגוסט 2021.

*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

1. ת"י 1338 – "אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת", מפברואר 2019, ות"י 1340 – "אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות", מנובמבר 2015.
במקומם יבואו:
ת"י 2560 – "חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות לא מסוגסגות ופלדות עדינות-גרעין – מיון", ממאי 2022.
ת"י 3580 – "חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות עמידות בזחילה – מיון", ממאי 2022.
ת"י 18275 – "חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות בעלות חוזק גבוה – מיון", ממאי 2022.

2. ת"י 1339 – "אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום", מינואר 2019,
במקומו יבוא:
ת"י 3581 – " חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום – מיון", ממאי 2022.

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

  • ת"י 1430 חלק 1 העוסק ביריעות PVC לאיטום גגות.
  • ת"י 5520 - פארק החלקה ( "סקייטפארק" )- דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

  • ת"י 6294 חלקים 1+2- בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים + מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

4. פורסמו הנתמ"ים הבאים במסלול תו תקן בלבד-

  • נת"מ לתקן 5840: שרפרפי שלבים, אושר על ידי ועדת היתרים בתאריך 29.08.22.

5. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים (נעדכן כאשר יפורסמו ברשומות)-

  • גיליון תיקון מספר 3 לתקן ת"י 1629- מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו.
  • גיליון תיקון מספר 3 לתקן ת"י 5566 חלק 02- מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף.
  • גיליון תיקון מספר 3 לתקן ת"י 1555 חלק 03- מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף.

 

6. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 10803 בילקוט הפרסומים מיום 14.9.2022 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים (לא רשמיים):

ת"י 961 חלק 35 - תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות חסינות, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2022 למהדורה מיוני 2017 ;
ת"י 1523 חלק 1 - קירות בני: קירות לא–נושאים, גיליון תיקון מס' 3, מאוגוסט 2022 למהדורה מאוגוסט 2002 ולגיליונות התיקון מאוקטובר 2012 , מינואר 2018 ;
ת"י 30401 - מערכות ניהול ידע - דרישות, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2022 למהדורה מנובמבר 2019.

בפרסום 10803 בילקוט הפרסומים מיום 14.9.2022 הכריזו על קביעת התקנים הבאים (לא רשמיים):

ת"י 273 חלק 1 - זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק אלסטומרי, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה מפברואר 2016 ;
ת"י 530 - צינורות פלדה מרותכים להולכת מים, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה ממאי 2006 ;
ת"י 10017 - ניהול איכות הנחיות הנוגעות לטכניקות סטטיסטיות - בעבור התקן הישראלי ת"י 9001 משנת 2015 , מאוגוסט 2022 ;
ת"י 13060 - מעקרי קיטור קטנים, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה מנובמבר 2014 ;
ת"י 56000 - ניהול חדשנות - מושגי יסוד, מונחים והגדרות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015 ;
ת"י 56002 - ניהול חדשנות - מערכת ניהול חדשנות - הנחיות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015 ;
ת"י 56003 - ניהול חדשנות - כלים ושיטות לשותפות למטרת חדשנות - הנחיות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015 ;
ת"י 56004 - הערכת ניהול חדשנות - הנחיות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015 ;
ת"י 56005 - ניהול חדשנות - כלים ושיטות לניהול קניין רוחני - הנחיות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015;
ת"י 56006 - ניהול חדשנות - כלים ושיטות לניהול בינה אסטרטגית - הנחיות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015 ;
ת"י 60034 חלק 30.1 - מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי זרם חילופים הפועלים ברשת החשמל )קוד ,)IE מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 60034 חלק 30 מאוקטובר 2012 ומגיליונות התיקון ממאי 2014 , מנובמבר 2014 ;

ת"י 62115 - צעצועים חשמליים - בטיחות, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה ממרס 2007.

בפרסום 10778 בילקוט הפרסומים מיום 1.9.2022 הכריזו על קביעת התקנים הבאים (לא רשמיים):

ת"י 26 חלק 1.1 - בדיקות בטון: בטון טרי - דגימה ומכשור רגיל, מיולי 2022 בא במקום ת"י 26 חלק 1 ממרס 2011 ;
ת"י 26 חלק 1.2 - בדיקות בטון: בטון טרי - דגימה לצורך סיווג חוזק הבטון, מיולי 2022 בא במקום ת"י 26 חלק 1 ממרס 2011;
ת"י 26 חלק 2.1 - בדיקות בטון: בטון טרי - סומך-בדיקת חמיטה ("שקיעה"), מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012;

ת"י 26 חלק 2.2 - בדיקות בטון: בטון טרי - בדיקת ויבי (Vebetest), מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
ת"י 26 חלק 2.3 - בדיקות בטון: בטון טרי - דרגת כושר ההתהדקות, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר ;2012
ת"י 26 חלק 2.4 - בדיקות בטון: בטון טרי - בדיקה בשולחן זרימה, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
ת"י 26 חלק 2.5 - בדיקות בטון: בטון טרי - צפיפות, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
ת"י 26 חלק 2.6 - בדיקות בטון: בטון טרי - תכולת אוויר - שיטות בדיקה בלחץ, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
ת"י 26 חלק 2.7 - בדיקות בטון: בטון טרי - קביעת זמן התקשרות באמצעות התנגדות לחדירה, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
ת"י 26 חלק 2.8 - בדיקות בטון: בטון טרי - הפרשת מים, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006 ;
ת"י 26 חלק 2.9 - בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקת חמיטה-זרימה, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מפברואר 2014 ;
ת"י 26 חלק 3.1 - בדיקות בטון: בטון קשוי-צורה, מידות ודרישות אחרות בעבור דוגמות בדיקה ותבניות, מיולי 2022 בא במקום ת"י 26 חלק 3 מיוני 2010 ;
ת"י 26 חלק 3.2 - בדיקות בטון: בטון קשוי - הכנה ואשפרה של דוגמות בדיקה בעבור בדיקות חוזק, מיולי 2022 בא במקום ת"י 26 חלק 3 מיוני 2010 ;
ת"י 26 חלק 4.1 - בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק לחיצה של דוגמות בדיקה, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מיוני 2010 ;

ת"י 26 חלק 4.2 - בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק כפיפה של דוגמות בדיקה, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מיוני 2010 ;
ת"י 26 חלק 5.1 - בדיקות בטון: בטון קשוי - צפיפות, תכולת רטיבות וספיגות מים, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מיולי 2016 ;
ת"י 26 חלק 5.4 - בדיקות בטון: בטון קשוי - תכולת צמנט פורטלנד של בטון קשוי מצמנט הידרולי, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מיולי 2016 ;
ת"י 5198 - מכלי גז מסגסוגת אלומיניום בלא תפר למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2012 ;
ת"י 15883 חלק 7 - מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי כימי של אבזרים רפואיים שאינם פולשניים ואינם קריטיים ושל ציוד רפואי, הרגישים לחום, מיולי 2022 ;
ת"י 19880 חלק 3 - מימן גזי - תחנות תדלוק: שסתומים, מיולי 2022;
ת"י 19880 חלק 5 - מימן גזי - תחנות תדלוק: זרנוקי ניפוק ומכללי הזרנוק, מיולי 2022 ;

ת"י 22002 חלק 5 - תוכניות-קדם לבטיחות מזון: הובלה ואחסון, מיולי 2022 ;
ת"י 51055 - דרישות ביצועים למערכות לדילול כימיקלים בעלות הגנה מובנית מפני זרימה חוזרת, מיולי 2022.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה