הבהרה בעניין הגשת בקשת יבוא עבור טובין בתחום חלות תקנים ת"י 5113 ות"י 1003

ביום 8.6.22, בעקבות פניית אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר ופניות נוספות, פרסם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מסמך הבהרה בעניין אופן הגשת בקשת היבואן לשחרור טובין ושימוש בתעודת בדיקה לדגם/מספר דגמים מאותה משפחה.

 

כעת, בהמשך לפנייה נוספת מטעם אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה בעקבות מסמך הבהרה זה, ונוכח פניות רבות שהגיעו למשרדו של הממונה על התקינה בנושא הליך הזנת השורות בבקשות היבוא בתקנים רשמיים ת"י 5113-חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות ות"י 1003- שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון מפרסם מינהל תקינה הבהרה נוספת ביחס לשני תקנים אלו.

 

למידע נוסף בתחום זה