הבהרות בעניין הגשת בקשת יבוא עבור טובין בתחום חלות תקנים ת"י 5113 ות"י 1003

ביום 10.11.22 קיים אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה וובינר הדרכה בזום בנושא יבוא של מוצרי פלסטיק / זכוכית / קרמיקה הבאים במגע עם מזון שחל עליהם ת"י 1003 או ת"י 5113 נוכח הרפורמה בתקינה.

  • לעיון במצגת שהציגו נציגי מינהל תקינה במשרד הכלכלה- לחצו כאן 

ביום 16.2.23, הממונה על התקינה הודיע על איסור יבוא וייצור כלי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות בחלות ת"י 5113 המכילים תוספים צמחיים כגון סיבי במבוק. בהודעתו בנושא זה ישנן גם הבהרות למסלולי היבוא שבהם ניתן לייבא כלי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות בחלות ת"י 5113 (תקינה ישראלית / זרה)- לחצו כאן

 

ביום 22.5.23 התקבלו מסמכי ההבהרות המקיפים הבאים מאת מינהל תקינה, המכילים את כל ההבהרות בנושא ת"י 5113 + ת"י 1003:

1. הנחיות הממונה על התקינה בדבר הגשת בקשות יבוא עבור שחרור טובין בחלות ת"י 5113 – חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות- לחצו כאן

2. הנחיות הממונה על התקינה בדבר הגשת בקשות יבוא עבור שחרור טובין בחלות ת"י 1003 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה