עדכוני תקינה- חודש יוני 2022

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 10208 בילקוט הפרסומים מיום 13.6.2022 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

 • במקום ת"י 216 - שמני מאכל צמחיים, מאוקטובר 1994, לרבות גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 2000, ובמקום ת"י 228 - שמני מאכל צמחיים: בדיקות, מינואר 1995, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2004 יבוא:
  "ת"י 216 - שמנים צמחיים, מיוני 2022 ", אשר יהיה רשמי במלואו, למעט APPENDIX OTHER QUALITY AND COMPOSITION FACTORS - (להלן -APPENDIX) ואולם הדרישה הקבועה ב־ APPENDIX בערך Peroxide value, כן תהיה רשמית."
 • במקום ת"י 139 - נוזל על בסיס חומרים פעילי־שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל, מינואר 1990 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממרס 1992, גיליון תיקון מס' 2, ממרס 1996 וגיליון תיקון מס' 3, מאפריל 2003, בעל רשמיות חלקית, יבוא: "ת"י 139 - נוזל לניקוי כלים ידני, מיוני 2022 , אשר יהיה רשמי במלואו."

בפרסום 10600 בילקוט הפרסומים מיום 19.6.2022 הכריזו על קביעת התקנים הבאים:

 • ת"י 4348 חלק 1 - בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: כללי, ממאי 2022 בא במקום המהדורה מינואר 2013 ;
 • ת"י 10001 - ניהול איכות - שביעות רצון לקוח - קווים מנחים לקודי התנהלות בעבור ארגונים, ממאי 2022 ;
 • ת"י 10004 - ניהול איכות - שביעות רצון לקוח - קווים מנחים לניטור ולמדידה, ממאי 2022 ;
 • ת"י 10005 - ניהול איכות - קווים מנחים לתוכניות איכות, ממאי 2022 ;
 • ת"י 10218 חלק 1 - רובוטים והתקנים רובוטיים - דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים: רובוטים, ממאי 2022 ;
 • ת"י 10218 חלק 2 - רובוטים והתקנים רובוטיים - דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים: מערכות רובוטים ושילוב של רובוטים, ממאי 2022 ;
 • ת"י 24115 חלק 2 - בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: כללים לשיפור הבטיחות של דרגנועים ומסועי לכת קיימים, ממאי 2022 ;
 • ת"י 24115 חלק 3 - בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: מתאם בין התקן האירופי EN 115-1:2008+A1:2010 לבין התקן הישראלי ת"י 24115 חלק 1 ממאי 2020 , ממאי 2022 ;
 • ת"י 24115 חלק 4 - בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: הבהרות הנוגעות לסדרת התקנים הישראליים ת"י 24115 , ממאי 2022;
 • ת"י 62135 חלק 1 - ציוד לריתוך בהתנגדות: דרישות בטיחות לתכן, ייצור והתקנה, ממאי 2022 בא במקום ת"י 4349 מנובמבר 2005.

בפרסום 10600 בילקוט הפרסומים מיום 19.6.2022 הכריזו על שינוי בתקן הבא:

 • ת"י 5988 חלק 1 - תאי בקרה טרומיים מבטון: כללי, גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2022 למהדורה מפברואר 2014.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 191- שמן זית.
 • ת"י 900 חלק 2.9- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי. צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים.
 • ת"י 5435- מערכות חבורה מסילתית ציבורית בנתיב קבוע.
 • ת"י 15876-3 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים – פוליבוטן (PB): אבזרים.
 • גיליון התיקון 2 לת"י 22391-3 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים – פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT): אביזרים.
 • ת"י 4570 חלק 3 - מערות לאוורור ולסינון של אוויר מקלטים ובמרחבים מוגנים: מסננים.
 • ת"י 1059 – סיבולת תכולה (משקל ונפח).
 • ת"י 489 חלק 1- מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול. 
 • ת"י 5988 חלק 1 ג"ת 2- תאי בקרה טרו מיים מבטון: כללי.
 • ת"י 658 חלק 1 + חלק 2- חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות גליליות מבטון לא מזוין + חוליות קוניות מבטון לא מזוין. 
 • ת"י 30 חלק 2.1- משאבות רוטודינמיות: משאבות טורבינה אנכיות טבולות + חלק 2.2- משאבות אופקיות צנטריפוגליות.
 • ת"י 1917- תאי בקרה מבטון לא מזוין, מבטון עם סיבי פלדה ומבטון.
 • ת"י 5453 ג"ת 1- מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע – דרישות בטיחות אש.
 • ת"י 20380- בריכות שחייה ציבוריות מערכות חישה ממוחשבות.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

3. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת או הסרת רשמיות על התקנים הבאים-

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*הסרת רשמיות מהתקן כלהלן:

ת"י 1049 – מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה, מנובמבר 1997.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-23.7.2022 היכנסו לקישור הבא

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה