מינהל תקינה במשרד הכלכלה מפרסם את הנחיות והוראות לעניין בקרת משלוחים מיובאים באמצעות מעבדות בדיקה שיכנסו לתוקף ב-1.6.22

הממונה על התקינה מפרסם את ההנחיות וההוראות לעניין בקרת משלוחים מיובאים באמצעות מעבדות בדיקה, שייכנסו לתוקף החל מתאריך 1.6.22

  • לעיון במצגת שהציגה שרית אבירם, מנהלת תחום אישור והכרה במעבדות במינהל התקינה שבמשרד הכלכלה בוובינר הדרכה שהתקיים בנושא זה ב-6.6.22- לחצו כאן

לצורך יישום רפורמת היבוא בתחום התקינה מפרסם הממונה על התקינה את ההנחיות וההוראות לעניין בקרת משלוחים מיובאים באמצעות מעבדות בדיקה.

ההנחיות במסגרת נוהל זה נוגעות בנקודות הבאות:

  • סמכויות והחובות של המעבדות בתפקידן כמסייעות לממונה על התקינה בהליכי הפיקוח והאכיפה.
  • הגדרה כיצד לבצע את הליך דגימת תיק המוצר או המוצר, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה.
  • כללים להליך ההשגה של יבואן לממונה על התקינה על הודעות היוצאות ממעבדות הבדיקה.

לעיון בהנחיות המלאות כולל הנספחים כפי שפורסמו באתר מינהל תקינה- לחצו כאן

ניתן לצפות במסמך המענה של מינהל תקינה להערות שהתקבלו כאשר הנחיות אלו פורסמו להערות הציבור בחודש אפריל- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה