אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד הכלכלה פתר את הבעיה שנוצרה עם עדכון תעריף המכס בכל הנוגע לאישורי תקינה

כזכור, בתאריך 1.1.2022 עודכן צו תעריף המכס. בעדכון זה שונו מאות סיווגים של טובין לפי פרטי המכס, כאשר פרטי המכס הישנים כבר אינם בתוקף.

בעקבות שינוי זה נוצרה בעיה בהפקת אישורי עמידה בדרישות הממונה על התקינה לעניין טובין מיובאים לבקשות אשר הוגשו לפני התאריך הנקוב וקבלו אישורי שחרור מותנה או אישורי הוצאת הדוגמאות.

 

היום, 3.2.2022 אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד הכלכלה עדכן כי הבעיה נפתרה, וכי המלצות שמתקבלות על פרטי מכס שכבר שוחררו ושאינם בתוקף נקלטים תקין ומופק עבורם אישור עמידה בדרישות לפי פרט המכס ששוחרר מהמכס.

לכן, אין צורך להגיש בקשות חדשות אל מכון התקנים / המעבדות המוכרות האחרות.

 

במידה והינכם ממשיכים לחוות קשיים / תקלות, עדכנו אותנו במייל import@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה