מינהל תקינה במשרד הכלכלה מפרסם הנחיות עדכניות לעניין אישור מעבדות

לאחר תום תקופת ביקורת הציבור, מפרסם היום (30.1.2022) מינהל תקינה במשרד הכלכלה את נוסח "הנחיות והוראות הממונה לעניין אישור מעבדות על-פי סעיף 12 (א) בחוק התקנים, התשי"ג- 1953" המעודכן.

ההוראות הנן בתוקף מיום זה 30.01.2022 ובכפוף למתן תקופת הערכות לשינויים עד ליום 31.03.2022.

מינהל תקינה מבקש להסב את תשומת לב המעבדות לשני תיקונים עיקריים שבוצעו:
א. סעיף 11.1 לעניין הוספת כותרת לתעודה המונפקת ע"י מעבדה מאושרת לתקנים שבאישור בלבד.
ב. סעיף 11.8 לעניין נתוני חובה הנדרשים להופיע בכל תעודה המונפקת על ידי מעבדה מאושרת.

 

לעיון בהנחיות המלאות באתר מינהל תקינה- לחצו כאן

להורדת קובץ ההנחיות- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה