עדכוני תקינה- מחצית שנייה- חודש דצמבר 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9800 בילקוט הפרסומים מיום 15.12.2021 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

  • במקום ת"י 20 חלק 2.17 - מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו), מספטמבר 1998, יבוא: "ת"י 20 חלק 2.17 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת במות, לאולפני טלוויזיה ולאולפני קולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו), מנובמבר 2021."

בפרסום 9807 בילקוט הפרסומים מיום 16.12.2021 הוארכה תקופת המעבר להחלפת תקן ת"י 60745:

בפרסום 9807 הוארכה תקופת המעבר לעניין החלפת התקן ת"י 60745 חלק 1 בת"י 62841 חלק 1 (כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד, בטיחות: דרישות כלליות) עד ליום 15.12.2024.

  • תקופת המעבר שהייתה אמורה להסתיים ביום 15.12.2021- כמפורט בפרסום המקורי (מס' 8174) הוארכה כעת עד ליום 15.12.2024. כלומר, ת"י 60745 חלק 1 יהיה תקף לצד ת"י 62841 חלק 1 עד ליום 15.12.2024.

בפרסום 10073 בילקוט הפרסומים מיום 21.12.2021 הכריזו על שינוי בתקן (לא רשמי) הבא:

  • ת"י 5281 חלק 1 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 3, מדצמבר 2021 למהדורה ממאי 2016 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2018, מדצמבר 2019.

בפרסום 10089 בילקוט הפרסומים מיום 27.12.2021 הכריזו על שינוי בתקן (לא רשמי) הבא:

  • ת"י 921 - תגובות בשריפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 8, מדצמבר 2021 למהדורה מינואר 2016 ולגיליונות התיקון מאפריל 2016, מאוגוסט 2017, מאוקטובר 2018, מאוגוסט 2019, מאוקטובר 2020, מאוקטובר 2021.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

  • ת"י 60320 חלק 1- מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.
  • ת"י 816 - תיבות מכתבים.
  • ת"י 2481 חלק 70- מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה-יישומים מיוחדים לנגישות עבור אנשים, לרבות אנשים עם מוגבלות.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

3. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

  • גיליון תיקון מספר 3 לתקן ת"י 5281 חלק 01.16- בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים.

4. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

*קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*הסרת רשמיות מהתקנים הבאים:

1. ת"י 1038 חלק 2.1 – מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה, מנובמבר 1993:
2. ת"י 900 חלק 1 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות, מספטמבר 2018:
סעיף 203 – רמת רעש;
3. ת"י 60745 חלק 1 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות, מיולי 2009:
א. סעיף 202 – דרישות סביבה;
ב. סעיף 12.5 – הסרת רשמיות מהתוספת הלאומית: "אם אין בידי הבודק מידע על סוג חומר הבידוד, יעמוד הכלי בבידוד מדרגה E".

לצפייה במכתב הממונה על התקינה ביחס לכך ולשליחת הערות עד ה-31.1.2022 היכנסו לקישור הבא

*קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

 

 

למידע נוסף בתחום זה