חידוש באתר מינהל תקינה במשרד הכלכלה: פרסום הודעות בדבר כוונה לאשר שינויים בתקנים רשמיים

בהתאם לסעיף 8 לחוק התקנים התשי"ג 1953, הממונה על התקינה מבצע תהליך התייעצות ציבורית עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים בדבר החלפה, שינוי, הסרת רשמיות של תקן רשמי או אכרזת רשמיות. הליך התייעצות ציבורית זו מגיע לאחר שהעבודה על השינויים בתקן הרשמי עברה בועדות התקינה שבאגף התקינה במכון התקנים.

 

כעת מאפשר מינהל תקינה לצפות באתר שלו בהודעות בדבר כוונה לאשר שינויים בתקנים רשמיים, אשר יפורסמו בקישור הבא- לחצו כאן

כל אדם רשאי להגיש לממונה על התקינה בכתב את עמדתו לעניין הכוונה לא יאוחר מתום 30 ימים מיום פרסומה. את הפנייה יש להגיש באמצעות כתובת מייל: Tkina.Aos@economy.gov.il

 

אגף יבוא מכס ותקינה מתזכר אתכם כי ניתן לצפות בריכוז שלל עדכוני התקינה העולים ללשונית "עדכוני תקינה" באתר הלשכה מידי כשבועיים. לקישור ישיר ללשונית "עדכוני תקינה"- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה