התקן הישראלי 5452- בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה מתעדכן- סקירת שינויים עיקריים והזדמנות להעיר הערות

במהלך השנה האחרונה, עבדה ועדת מומחים במכון התקנים בהשתתפות נציגי חטיבת האינסטלציה והכלים הסניטריים בלשכת המסחר על עדכון ת"י 5452- בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה בהתאם למהדורות העדכניות של שני התקנים הזרים אותם הוא מאמץ:

 1. התקן האמריקאי NSF61 מהדורת 2021 או:
 2. התקן האוסטרלי –ניו-זילנדי AS/NZS 4020 מהדורת 2018

כעת ברצוננו לעדכן כי הטיוטה העדכנית של ת"י 5452 פורסמה ע"י מכון התקנים להערות הציבור- עד ליום 10.12.2021.

לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן

רקע אודות ת"י 5452- בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה
ת"י 5452 איננו תקן רשמי, אך מחייב. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה) ומספר תקנים רשמיים מפנים אל ת"י 5452, והופכים אותו לתקן מחייב.

כל המעוניין לייצר, לייבא, למכור, או לשווק חומרים המיועדים לטיפול במי שתייה או מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה, נדרש לפנות למכון התקנים (ייתכן שבעתיד תהיה גם מעבדה מוכרת שתתחרה במכון ביחס לתקן זה, אך כרגע אין), ופנייתו תטופל עפ"י ההליך המתואר באתר משרד הבריאות- לחצו כאן

כך למשל, תקני הברזים ת"י 1317- ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב ות"י 1347- ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת הינם תקנים שיש בהם סעיפים רשמיים אשר מפנים לת"י 5452, וכך מייצרים חובה שברזים בחלות התקן (למעט החרגות מוגדרות) נדרשים לעמוד בדרישות ת"י 5452.

קיימים תקנים רשמיים ותקנים ולונטריים רבים בתחום האינסטלציה אשר מפנים לת"י 5452, ובכך מייצרים חובה לעמוד בדרישות ת"י 5452 כאמור. לעיון ברשימת התקנים המלאים המפנים לת"י 5452 (עדכנית לאוגוסט 2020)- לחצו כאן

להלן סקירת השינויים העיקריים בטיוטת המהדורה העדכנית של ת"י 5452 כפי שהופצה להערות הציבור עד ליום 10.12.2021:

1. שינוי הרלוונטי ליבואני מכונות קפה:

מוצרי חשמל לייצור משקאות חמים (לרבות מים חמים), כגון קפה ומוצריו, תה, קקאו ומשקאות חלב, המחוברים לרשת אספקת המים, לרבות מכשירי חשמל לשירות עצמי, יתאימו לדרישות תקן זה (ת"י 5452) או לחלופין לדרישות התקן האירופי EN 16889, פרט לנושא ערך העופרת במי המיצוי שיהיה צריך להיות בהתאם לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה ומתקני מי שתיה), התשע"ג–2013, על עדכוניהן (שימו לב לכך שתהיה כאן החמרה בדרישה של מיצוי העופרת מ 0.01 ל 0.005 החל מינואר 2024). כלומר, התווספה חלופה של התאמה ל-EN16889.

2. דרישות חדשות:

א. הריכוז המרבי המותר של העופרת בבדיקת מי המיצוי בתקנות בריאות העם יירד מ- 0.01 מג"ל ל-0.005 מג"ל החל מ-1.1.2024.

בתקנות משרד הבריאות התקפות כיום הדרישה למיצוי מתכות היא 0.01 מג"ל, הזהה למסלול האוסטרלי. בתקן האמריקני NSF61 שאומץ, הדרישה היא 0.005 מג"ל.

הוחלט בוועדה להחמיר את הדרישה בהתאם להחמרה בתקן ה NSF ובהתאם להחמרה מקבילה שצפויה להיעשות בתקנות משרד הבריאות. הדרישה החדשה מגבילה את מיצוי העופרת לעד 0.005 מג"ל והוחלט לתת תקופת מעבר עד ה 1.1.2024. כלומר, מיום פרסום המהדורה העדכנית החדשה של ת"י 5452 ברשומות  ועד ליום 1.1.2024 ניתן לעבוד לפי הדרישה הישנה - 0.01 מג"ל או לפי הדרישה החדשה - 0.005 מג"ל. רק בתום התקופה הזאת תחול החובה לעמוד בדרישה המחמירה יותר של 0.005 מג"ל.

הנושא בא לידי ביטוי בהערות הכלליות שהוספו אחרי החלות של כל מסלול משני מסלולי התקן.

חברי לשכה הסבורים שתקופת המעבר לדרישה אינה מספיקה או שיש להתנגד להחמרה, נבקש שתעבירו התייחסויות מנומקות בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה.

ב. יבוא של ברזים בעלי סגירה אוטומטית או ברזים מנתיים או ברזים אלקטרוניים שאינם מיועדים למטבח שיש בהם יותר מ-0.25% תכולת עופרת- יוכל להתבצע רק בתנאי שתסמנו על גבי אריזת הברז (לא על גבי הברזים עצמם) כי הם "אינם מיועדים למי שתייה":

אנו גאים לעדכן כי הודות לעבודת ועדה המומחים, הרביזיה ביצעה יישור קו מוחלט עם סעיף 9.1.2 בתקן האמריקאי NSF61 העוסק בהחרגות מוצרי אינסטלציה מהצורך לעמוד ב-0.25% תכולת עופרת במוצרים עצמם:

כאמור, הדרישה המגבילה את תכולת העופרת עד ל-0.25% במוצרי האינסטלציה עצמם נותרה בתוקף והיא שינוי לאומי במסגרת ת"י 5452 ביחס למסלול האוסטרלי. כלומר, חייבים לעמוד בה, שכן היא חלה בין אם בוחרים במסלול האמריקאי, ובין אם בוחרים במסלול האוסטרלי.

סעיף 9.1.2 הצפוי להשתנות כעת, מנקז לתוכו את לב המאמצים בהסרת חסמי היבוא, שכן הוא מיישר קו עם כל ההחרגות המפורטות בתקן האמריקאי SPF61- כך שניתן יהיה לייבאם ממפעלים המייצרים בהתאמה לתקן האמריקאי ללא שינוי. במילים פשוטות, כל התקני הקצה המפורטים מטה לא ידרשו לעמוד ב-0.25% תכולת עופרת במוצר עצמו כפי שהם אינן נדרשים לכך מתוקף ה NSF.

תשומת ליבכם לכך שלפי הטיוטא, אם אתם מייבאים ברזים בעלי סגירה אוטומטית או ברזים מנתיים או ברזים אלקטרוניים שאינם מיועדים למטבח שיש בהם יותר מ-0.25% תכולת עופרת- תוכלו לייבאם רק בתנאי שתסמנו על גבי אריזת הברז (לא על גבי הברזים עצמם) כי הם אינם מיועדים למי שתייה- למשל, באמצעות הדבקת מדבקה כאמור.

להלן פירוט התקני הקצה בטיוטת התקן העדכנית שלא ידרשו לעמוד באף אחד מסעיפי ת"י 5452:

 • ברזים לרחצה (לאמבטיה ולמקלחת), לרבות ברז "אינטרפוץ" (ברז ערבוב נסתר מתחת לטיח, concealed mixer valve), ראשי מקלח מכל הסוגים ושסתומי ג'קוזי (Roman tub);
 • כל מוצרי הניקוז (לדוגמה: סיפון, אביק, שסתום "ונטיל", תעלת ניקוז);
 • מחברי שרברבות גמישים וצינורות גמישים שאינם מיועדים לשימוש עם מי שתייה (לדוגמה: למכונות כביסה, למדיחי כלים);
 • ברזים לקדם-שטיפה המייצרים זרם מים בלחץ גבוה;
 • כל אביזרי הקצה שאינם מיועדים לשימוש עבור מי שתייה, לדוגמה:
  • ברזי שירות: למכונת כביסה, למעבדה, לבידֶה, למקלחי יד (shampoo faucets);
  • ברזים עם תבריג לחיבור צינור או לניתוק מהיר (מסוט);
  • ברזים בעלי סגירה אוטומטית או ברזים מנתיים המסומנים שאינם מיועדים למי שתייה (הסימון יכול להיות על גבי האריזה);
  • ברזים אלקטרוניים שאינם מיועדים למטבח והמסומנים שאינם מיועדים למי שתייה (הסימון יכול להיות על גבי האריזה);
  • ברזים למים קרים בעמדות שטיפת ידיים.

שימו לב כי נעשה יישור קו גם ביחס לסעיף 3.6 בתקן האמריקאי NSF61 כך שגם המוצרים הפטורים מדרישות הסעיף לפי החוק האמריקני למי שתייה בטוחים (Safe Drinking Water Act) לא יצטרכו לעמוד בדרישת 0.25% תכולת עופרת בתקן 5452:

 • הידרנטים לכיבוי אש;
 • חבקים;
 • מוצרים להסנקת מים – אגנים, מגופים ושערים המפצלים מים בכניסה לבניין.

הערה: שיעור שחרור המתכות למים (כספית, ארסן, אנטימון, סלניום, כסף,  עופרת, קדמיום, ניקל, כרום, בריום, מוליבדן, בריליום ותליום) הוא בהתאם לתקנות מי שתייה של משרד הבריאות ולא לתקנים המאומצים.

 

הינכם מתבקשים לעיין בטיוטה המלאה לכלל השינויים- לחצו כאן

חברי לשכה המזהים בעיה בדרישות לפי טיוטת התקן, ובפרט ביחס לדרישות החדשות, מוזמנים לשלוח הערות אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר עד ליום 5.12.2021 על מנת לגבש התייחסות מרוכזת עד ל-10.12.2021.

 

הסתייגות: מדובר בסקירה חלקית ביחס לטיוטה שיצאה להערות, הנוסח הקובע הוא זה שיפורסם בעתיד ונעדכן כשזה יקרה.

למידע נוסף בתחום זה