עדכוני תקינה- מחצית שנייה- חודש אוקטובר 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9949 בילקוט הפרסומים מיום 27.10.2021 הכריזו על שינוי בתקן (לא רשמי) הבא:

 • ת"י 921 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 7, מאוקטובר 2021 למהדורה מינואר 2016 ומגיליונות התיקון מאפריל 2016 , מאוגוסט 2017 , מאוקטובר 2018 , מאוגוסט 2019 , מאוקטובר 2020.
 • ת"י 466 חלק 1 - חוקת הבטון: עקרונות כלליים, גיליון תיקון מס' 7, מאוקטובר 2021 למהדורה מיוני 2003 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2005 , מינואר 2009 , ממאי 2012 , מנובמבר 2016 , ממרס 2017, מספטמבר 2017 , מספטמבר 2018 ;
 • ת"י 466 חלק 2 - חוקת הבטון: רכיבים, גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2021 למהדורה מדצמבר 2015 ומגיליון התיקון ממרס 2017 .

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 900 חלק 2.24- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח.
 • ת"י 5438 חלק 21.0- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן ביסולפיט (נתרן מימן סולפיט).
 • ת"י 1112 חלק 5- ציוד מגן אישי: מנעלים - שיטת בדיקה להתנגדות להחלקה.
 • ת"י 1258 חלק 10- ביגוד מגן: הגנה מפני חום ואש - שיטת בדיקה: קביעת מעבר חום המגע דרך ביגוד מגן או דרך חומרי הביגוד.
 • ת"י 1258 חלק 14- ביגוד מגן: ביגוד מגן לריתוך ולתהליכים גלויים.
 • ת"י 1836- דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים.
 • ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיס.

 

3. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

 • גיליון תיקון מספר 7 לתקן ת"י 466 חלק 01- חוקת הבטון: עקרונות כלליים.

 

4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים מיום 26.10.2021:

 • ת"י 37 חלק 1- לבידים- לבידים רגילים.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה