חומרים ומצגת מוובינר בנושא אחריות משווק על עמידת מוצרים המשווקים על ידו בדרישות תקנים רשמיים שהתקיים ב-13.9.2021

כידוע, החל מתאריך 1.7.2021 הופעלו סמכויות הממונה על התקינה להמצאת התראות מינהליות והטלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את הוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא. העיצומים יוטלו על עוסקים ובכלל זה משווקים שהפרו הוראות החקיקה.

 

ביום 13.9.21 קיימנו וובינר בהדרכת עו"ד גיל נדל - ראש תחום דיני יבוא, יצוא וסחר בינלאומי וסגן ראש מחלקת מיסים במשרד עו"ד גולדפרב-זליגמן אשר התמקד בנושאים הבאים:
• אחריות המשווק לפי חוק התקנים.
• מה התחדש היום כתוצאה מהודעת הממונה על התקינה.
• באילו מקרים צפוי הממונה להטיל עיצומים.
• אילו פעולות על המשווק לבצע בכדי לעמוד בהוראות החוק.

 

מוזמנים לעיין בחומרים רלוונטיים:

1. מצגת אותה העביר עו"ד גיל נדל במהלך וובינר זה- לחצו כאן

2. לעיון בהודעה המלאה שבה הממונה מודיע על הפעלת עיצומים כספיים על הפרת חוק התקנים החל מ-1.7.21, המכילה קישורים להסברים ולדברי החקיקה בנושא- לחצו כאן

3. לעיון בהודעה לעיתונות שפרסם מינהל תקינה ביום 5.7.2021 בנושא זה- לחצו כאן

4. מסמך נהלי הממונה על התקינה- לחצו כאן

5. מסמך שאלות תשובות בנושא נהלי הממונה על התקינה (שפורסם ע"י מינהל תקינה)- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה