עדכוני תקינה- חודש ספטמבר 2021

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 62115- צעצועים חשמליים.
 • ת"י 3166 - קודים לייצוג שמות של מדינות.
 • ת"י 579 חלק 1.1 קולטים סולאריים - דרישות כלליות + חלק 1.2- מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים - שיטות בדיקה.
 • ת"י 1630 - קירות תמך מקרקע משוריינים.
 • ת"י 1099 חלק 1.1 ג"ת 2-זיגוג בבניינים: תכן השִמשה – קביעת מין הזכוכית ועובי השִמש.
 • ת"י 13060- מעקרי קיטור קטנים.
 • ת"י 1407 ציוד חקלאי להשקיה- מתזים- דרישות כלליות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 6580 - ניטור של תהליכי התקשרות והתחזקות בטונים.
 • ת"י 1523 חלק 1 ג"ת 3- קירות בני: קירות לא-נושאים.
 • ת"י 5202 ג"ת 1- דלק לרכב מנועי - גפ"ם (גז פחמימני מעובה) - דרישות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 90 חלק 2 ג"ת 1- בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת.
 • ת"י 107 חלק 1 ג"ת 1- סולר: סולר למנועי דיזל.
 • ת"י 6119 - גז טבעי וביומתאן לשימוש בתחבורה – מפרט דרישות ושיטות בדיקה לדלקים לרכב מנועי.
 • ת"י 19880 חלק 8- מימן בתצורת גז-תחנות תדלוק-בקרת איכות.
 • ת"י 14687- איכות דלק מימני-מפרט המוצר.
 • ת"י 5731 ג"ת 1- מוצרי נפט נוזליים - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה – דרישות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 5664-4-1 גז טבעי בבניינים.
 • ת"י 14067 - גזי חממה – מדרך ("טביעת רגל") פחמני של מוצרים – דרישות וקווים מנחים.
 • ת"י 14044 - ניהול סביבת – הערכת מחזור חיים – דרישות וקווים מנחים.
 • ת"י 14024 - תיווי והצהרות סביבתיים – תיווי סביבתי מיפוס I – עקרונות ונהלים.
 • ת"י 1849 חלק 3.1 ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון - בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון קשיח + חלק 10-מערכות אישיות להגנה מפני נפילה.

 

2. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9626 בילקוט הפרסומים מיום 14.9.2021 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

 • במקום ת"י 20 חלק 2.4 - מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות, מדצמבר 2001, יבוא: "ת"י 20 חלק 2.4 - דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות כלליות, מספטמבר 2021."

בפרסום 9618 בילקוט הפרסומים מיום 13.9.2021 הכריזו על שינויים בתקנים הרשמיים הבאים:

 • ת"י 5115 חלק 3 - יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2009, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2021.
 • ת"י 636 - שטיחי טקסטיל, מאפריל 2018, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2021.
 • ת"י 14889 - אופטיקה אופתלמית - עדשות משקפיים: דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא־חתוכות, מפברואר 2019, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2021.

בפרסום 9618 בילקוט הפרסומים מיום 13.9.2021 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

 • במקום ת"י 562 חלק 14 - בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי, מספטמבר 2017, יבוא: "ת"י 562 חלק 14 - בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי, מספטמבר 2021".
 • במקום ת"י 145 חלק 1 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מיולי 2008, יבוא: "ת"י 60670 חלק 1 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מספטמבר 2021 ", אשר יהיה רשמי במלואו למעט הקטע החל במילים "על גבי מעטפות" עד המילים "כמפורט בסעיף 18".
 • במקום ת"י 20 חלק 1 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות, מיוני 2018, יבוא: "ת"י 20 חלק 1 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות, מספטמבר 2021."
 • במקום ת"י 60968 - נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות, מדצמבר 22002 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2012, יבוא: "ת"י 60968 - נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות, מספטמבר 2021", אשר יהיה רשמי במלואו."
 • במקום ת"י 5438 חלק 9 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי, מאפריל 2019, יבוא: "ת"י 5438 חלק 9 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי,
  מספטמבר 2021 ", אשר יהיה רשמי במלואו למעט -
  (א) סימון דרגת המוצר: "נטול ברזל" או "דל ברזל" ודרישת סימון ריכוז האלומיניום (באחוזי משקל), שבסעיף Marking 6.4 , במסלול ההתאמה לתקן האירופי;
  (ב) סימון ריכוז האלומיניום (באחוזי משקל) שבסעיף Marking 6.1 במסלול ההתאמה לתקן האמריקני.
 • במקום ת"י 13209 חלק 2 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים, מפברואר 2016, יבוא: "ת"י 13209 חלק 2 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים, מספטמבר 2021."

בפרסום 9618 בילקוט הפרסומים מיום 13.9.2021 הכריזו על ביטול רשמיות התקן הבא:

 • רשמיות ת"י 47 - נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים, מיוני 2018 - בטלה.

בפרסום 9882 בילקוט הפרסומים מיום 19.9.2021 הכריזו על קביעת התקנים הבאים (לא רשמיים):

 • ת"י 961 חלק 10 - תאימות אלקטרומגנטית: הנחיות אחידות לאישור כלי רכב בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית, מאוגוסט 2021 בא במקום המהדורה מפברואר 2018;
 • ת"י 961 חלק 14.1 - תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים- פליטה, מאוגוסט 2021 בא במקום המהדורה מיוני 2017;
 • ת"י 961 חלק 14.2 - תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים - חסינות - תקן קבוצתי למוצר, מאוגוסט 2021 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015;
 • ת"י 6591 - מעטפות למקלחות ולאמבטים - דרישות תפקוד ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2021;
 • ת"י 13854 - בטיחות מכונות - מרווחים מינימליים למניעת מעיכת חלקי גוף אדם, מאוגוסט 2021 בא במקום ת"י 1845 חלק 2 מינואר 2016;
 • ת"י 14732 - רתכים - מבחני הסמכה למפעילי ציוד ריתוך ולמכוונני ציוד לריתוך, לריתוך ממוכן ולריתוך אוטומטי של חומרים מתכתיים, מאוגוסט 2021;
 • ת"י 16092 חלק 1 - בטיחות כלי עבודה ממוכנים - מכבשים: דרישות בטיחות כלליות, מאוגוסט 2021 בא במקום ת"י 1844 מיוני 2012;
 • ת"י 61547 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי - דרישות חסינות הנוגעות לתאימות אלקטרומגנטית, מאוגוסט 2021 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2014.

בפרסום 9882 בילקוט הפרסומים מיום 19.9.2021 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים (לא רשמיים):

 • ת"י 1504 - בלוקי גבס, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2021 למהדורה מדצמבר 2005;
 • ת"י 5327 - לוחיות זיהוי לכלי רכב, גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 2021 למהדורה מינואר 2016 ומגיליון התיקון מיולי 2018;
 • ת"י 1555 חלק 2 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה, גיליון תיקון מס' 3, מאוגוסט 2021 למהדורה מאפריל 2014 ומגיליונות התיקון מאוקטובר 2015, מיוני 2017;
 • ת"י 22391 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים - פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT): צינורות, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2021 למהדורה מאפריל 2018;
 • ת"י 22391 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים - פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT): אבזרים, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2021 למהדורה מאפריל 2018 ;
 • ת"י 22391 חלק 5 - מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים - פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT):התאמת המערכת לייעודה, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2021 למהדורה מאפריל 2018.

 

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

1. ת"י 9809 חלק 1 - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן מ-1100 מגפ"ס, מנובמבר 2017, במקומו יבוא:
ת"י 9809 חלק 1 - מכלי גז - תכן, מבנה ובדיקות של מכלי גז וצינורות גז העשויים פלדה ללא תפר, למילוי חוזר: מכלי פלדה וצינורות פלדה שעברו צינון והרפיה ושחוזק המתיחה שלהם קטן מ-1100 מגפ"ס, מיוני 2021;

2. ת"י 9809 חלק 2 – מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם 1100 מגפ"ס או יותר, מנובמבר 2017, במקומו יבוא: ת"י 9809 חלק 2 – מכלי גז - תכן, מבנה ובדיקות של מכלי גז וצינורות גז העשויים פלדה ללא תפר, למילוי חוזר: מכלי פלדה וצינורות פלדה שעברו צינון והרפיה ושחוזק המתיחה שלהם 1100 מגפ"ס לפחות, מיוני 2021;

3. ת"י 9809 חלק 3 - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלים מפלדה מנורמלת, מנובמבר 2017, במקומו יבוא: ת"י 9809 חלק 3 – מכלי גז - תכן, מבנה ובדיקות של מכלי גז וצינורות גז העשויים פלדה ללא תפר, למילוי חוזר: מכלים וצינורות העשויים פלדה מנורמלת, מיוני 2021;

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי ת"י 9809 חלקים 1-3 עד ה-14.10.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה