עדכוני תקינה- מחצית שנייה- חודש אוגוסט 2021

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

  • ת" 5517- וילונות חלוקה באולמות ספורט.
  • ת"י 15567 חלק 1- מתקני ספורט ונופש-מסלולי חבלים: דרישות מבנה ודרישות בטיחות + חלק 2- דרישות תפעול.
  • ת"י 14988- כיסאות גבוהים לילדים - דרישות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 900 חלק 1-בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות.

ביחס לת"י 900 חלק 1, להלן הסבר מפי דן למפרט, מהנדס חשמל ויו"ר ועדת מומחים מס' 25528 שהכינה את הרוויזיה לתקן: המהדורה הנוכחית של ת"י 900 חלק 1 מבוססת על מהדורת התקן הבינ"ל IEC60335 מהדורה 5.1 מדצמבר 2013. טיוטת התקן החדשה של ת"י 900 חלק 1 מבוססת על עדכון AMENDEMENT 2 לתקן הבינ"ל הנ"ל. ההבדלים בין המהדורות של התקן הבינ"ל קלים והם בעיקר מתייחסים לדרישות סימון והוראות הפעלה, הגנה מפני גישה לחלקים חיים, זרם דלף וחוזק הבידוד, פעולה חריגה, מבנה, כבלי חיבור וחיווט פנימי במכשירים, והשפעה של קרינת UV על חומרים לא מתכתיים.
במהדורה זו של התקן הישראלי נעשו שינויים בחלק העברי של התקן כלהלן:
• בסעיף 4 - General requirementהוסף סעיף 4.204 המפרט שהתקנת המכשיר והשימוש בו יהיו לפי חוק החשמל.
• בסעיף 7 - Marking and instructions:
o בסעיף 7.13 הוסף כי אין חובה שההוראות המופיעות בנוסף בצורה דיגיטלית כגון באתר אינטרנט או במדיה מגנטית יהיו בשפה העברית.
o הוסף סעיף 7.14 הכולל דרישה כי גובה האותיות במילות האזהרה ובטקסט המסביר אותן בשפה העברית לא יהיה קטן מגובה האותיות הלועזיות, ובכל מקרה לא יהיה קטן מהגובה המפורט בסעיף זה.
• בסעיף 25 - Supply connection and external flexible cordsהוסף סעיף 25.20 הכולל תיקון של טעות סופר בתקן הבין-לאומי המאומץ.
• בסעיף 32 Radiation, toxicity and similar hazards - הוסף כי הדרישות ההיגייניות עבור מכשירים לייצור ולהנפקה של משקאות חמים כגון קפה ומוצריו, תה, קקאו ומשקאות חלב (לרבות קומקומים) יתאימו גם לדרישות התקן האירופי EN 16889.
לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה לאשר את החלפת התקן הרשמי ת"י 1318 חלק 2 כלהלן:

א. לבקשת וועדת התקינה מינהל התקינה במשרד הכלכלה הפסיק את תהליך אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 1318 חלק 1.
ב. ההמלצה כעת לשר הכלכלה הינה: במקום ת"י 1318 חלק 2 – יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה, מיוני 2018; יבוא ת"י 1318 חלק 2 – יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2020, כאשר התקן המוצע יהיה רשמי, למעט הסעיפים המפורטים במכתב של הממונה על התקינה.

יצוין כי התקן המוצע הינו תקן מקורי.

למכתב הממונה העדכני והמלא ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי ההחלפה עד ה-30.8.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה