עדכוני תקינה- מחצית שנייה- חודש אפריל 2021

1. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 1811 – שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם (פירסינג) ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור, מיוני 2018- במקומו יבוא:

ת"י 1811 – שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם ("פירסינג") ומפרטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור, מדצמבר 2020.

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא, לעיון בטבלת השינויים הלאומיים (ND)- לחצו כאן ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-20.5.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*אכרזת רשמיות על התקן להלן:

ת"י 16232 - מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות לתינוקות, מנובמבר 2019.

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא, לעיון בטבלת השינויים הלאומיים (ND)- לחצו כאן ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-26.5.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 1006 – מרציפן ומוצריו, מיוני 2001, (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא:
ת"י 1006 – מרציפן, מינואר 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא, ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-26.5.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 61010 חלק 1 ג"ת 1 - דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד למדידה, לבקרה ולשימוש מעבדתי: דרישות כלליות.
 • ת"י 1220 חלק 3 ג"ת 3 - מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות.
 • ת"י 1596- מערכות מתזים – התקנה.
 • ת"י 1189 חלק 1- בדיקות עמידות אש – מכללי דלתות ומכלי תריסים: דרישות כלליות.
 • ת"י 3864 חלק 1- סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסימני בטיחות במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

3. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 63191 - ניהול איכות החשמל בחצר הלקוח.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 5518 חלק 04- משטחים למגרשי ספורט-נוהל להכנת ופיסות בדיקה מדשא סינתטיים וממשטחים מנוקבים.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 5518 חלק 05- משטחים למגרשי ספורט-קביעת תכונות מתיחה של משטחי ספורט סינתטיים.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 5515 חלק 12- ציוד התעמלות-מוטות מקבילים סימטרי ומוטות מקבילים קומבינציה-דרישות ושיטות בדיקה כולל בטיחות.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 5515 חלק 22.01 ציוד אימונים נייח: ציוד אימון כוח, דרישות בטיחות נוספות ספציפיות ושיטות בדיקה.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 5515 חלק 22.04- ציוד אימונים נייח: ספסלי אימוני כוח, דרישות בטיחות ספציפיות נוספות ושיטות בדיקה.
 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 60793 חלק 02.30- סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר: מפרט A 3 דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מקטגוריה.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה