מצגות ותכנים מוובינר בנושא סדרת בנושא ת"י 1003- העוסק בכלים הבאים במגע עם מזון שהתקיים ב-7.9.2020

ביום 7.9.2020 קיים אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר וובינר בנושא סדרת ת"י 1003 העוסקת בכלים הבאים במגע עם מזון בהשתתפות יניב שמאי, מהנדס ראשי ממעבדת כימיה בריאות וסביבה במכון התקנים וגיל בכור, מנהל תחום כימיה ואיכות הסביבה במינהל תקינה, משרד הכלכלה והתעשייה.

 

ת"י 1003 הינה סדרת התקנים עוסקת בכלי זכוכית וקרמיקה הבאים במגע עם מזון, מדובר בסדרת תקנים שחלקם רשמיים וחלקם בהליכי הכרזת רשמיות מתקדמים.

לאחרונה נעשו מספר שינויים בצו יבוא חופשי הקשורים בתקן זה. מכיוון שמדובר בדרישות שחלקן חדשות ומכיוון שמדובר בתקן מורכב, במהלך הוובינר נסקרו הדרישות הכלולות בו, אופן הבדיקה, אפשרות ההסתמכות על אישורי בדיקות מחו"ל, אילו חלקים של התקן מחייבים כיום ואילו צפויים להיות מחייבים בעתיד, הסבר של התיקונים בצו יבוא חופשי בהקשר של תקן זה ושינויים שצפויים בהמשך ועוד.

 

  • למידע מלא ומסמך מפי מינהל תקינה המבהיר את השינויים בת"י 1003 - לחצו כאן
  • למצגת שהוצגה ע"י יניב שמאי, מהנדס ראשי מעבדת כימיה, מכון התקנים - לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה