עדכוני תקינה - 17.9.2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 8737 בילקוט הפרסומים מיום 3.9.2020 הכריזו על שינוי / החלפה בתקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 682 חלק 3 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות, מפברואר 2010, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מיוני 2015 והצעת גיליון תיקון מס' 42, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 3 מאוגוסט 2020.

במקום ת"י 4272 חלק 1 - תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון, מאפריל 2006, יבוא: "ת"י 4272 - תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים - דרישות לבטיחות, אריזה וסימון, מאוגוסט 2020 " אשר יהיה רשמי במלואו למעט סעיף 2.2.9 החל במילים "המילים 'לא למאכל'" עד המילים " 3 מ"מ לפחות".

במקום ת"י 493 - בדיקת חלב: קביעת החומציות הניתנת לטיטור, מספטמבר 1963, יבוא: "ת"י 493 - בדיקת חלב: בדיקת החומציות הניתנת לטיטור, מאוגוסט 2020."

 

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*החלפת התקן תקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 62552- מכשירי קירור ביתיים- מאפיינים ושיטות בדיקה מספטמבר 2014 (התקן בעל רשמיות חלקית);
  במקומו יבואו:
  ת"י 62552 חלק 1 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות, מדצמבר 2019,
  ת"י 62552 חלק 2 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות ביצועים, מדצמבר 2019
  ות"י 62552 חלק 3 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: צריכת אנרגיה ונפח, מדצמבר 2019;

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-1.11.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 5563- דלק סילוני (דס"ל)

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן אושרו בועדת היתרים מיום 22.9.2020:

 • נת"מ לת"י 12586- אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה