מכון התקנים - הגשת בקשות במערכת מסלול בתאריך 2.8.2020

שימו לב להודעת מכון התקנים הבאה:

תשומת לבכם כי בעקבות השבתת מערכות משרד הכלכלה, ביום ראשון 2.8.2020 מ 15:00 עד למחרת בבוקר, תופסק פעילות מערכת הטיפול בבקשות (מיטב) במכון התקנים.

בזמן זה לא ניתן יהיה להגיש בקשות במערכת מסלו"ל או להמשיך טיפול בבקשות קיימות.

 

למידע נוסף בתחום זה