עדכוני תקינה - 26.5.2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8579 בילקוט הפרסומים הכריזו על צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(הוראת שעה)(מס' 3)(תיקון), התש"ף–2020 בעניין הרחבת תקופת השימוש בבנזין בעל לחץ אדים גבוה (עד 80 קילופסקל) עד 30.6.2020- מטרת הצו היא הקטנת הנזק הכרוך בהחזקת מלאי בנזין בעל לחץ אדים גבוה (עד 80 קילופסקל), המיועד לשימוש בחודשי החורף והמעבר, ובכך להקטין את הפגיעה הכלכלית ולהפחית את הפגיעה באיכות הסביבה. כמו כן, בשל משבר הקורונה צומצמה צריכת עודפי המלאי ועל כן מתבקשת החרגה לפרק זמן נוסף על מנת שאפשר יהיה לסיים ולצרוך את המלאי הקיים בהקדם. לכן, התיקון שבטיוטת הצו מתייחס להרחבה עד ל-30 ביוני 2020 של תקופת שיווק של מלאי הבנזין עם לחץ האדים עד 80 [קילופסקל] שהצטבר בגלל צמצום משמעותי בשימוש בדלק בתקופת משבר הקורונה.

 

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

אישור שינויים בתקנים רשמיים הבאים:

1. שינוי בת"י 1481 – לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש, מאוקטובר 2005, לרבות ג"ת מס' 1 מאוקטובר 2013 על ידי פרסום ג"ת מס' 2 מינואר 2020;
2. שינוי בת"י 1913 – לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB), ממרס 1996, לרבות ג"ת מס' 1 מאוקטובר 2013 על ידי פרסום ג"ת מס' 2 מינואר 2020;
3. שינוי בת"י 37 חלק 1 – לבידים: לבידים רגילים, מיולי 1985, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 1989, ג"ת מס' 2 מיוני 1990, ג"ת מס' 3 מספטמבר 1995, ג"ת מס' 4 מיוני 2000, ג"ת מס' 5 ממרס 2006, ג"ת מס' 6 מאוקטובר 2013 וג"ת מס' 7 מדצמבר 2019 על ידי פרסום ג"ת מס' 8 מינואר 2020;
4. שינוי בת"י 37 חלק 2 – לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ, מיוני 1985, לרבות ג"ת מס' 1 מאוגוסט 1995 וג"ת מס' 2 מאוקטובר 2013 על ידי פרסום ג"ת מס' 3 מינואר 2020;
5. שינוי בת"י 887 – לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה, מאפריל 1989, לרבות ג"ת מס' 1 מיוני 1990, ג"ת מס' 2 מאוקטובר 1992, ג"ת מס' 3 מאוגוסט 1995 וג"ת מס' 4 מאוקטובר 2013, על ידי פרסום ג"ת מס' 5 מינואר 2020;
6. שינוי בת"י 887.1 – לוחות שבבים: לוחות לא מחופים, מאפריל 1989, לרבות ג"ת מס' 2 מאוגוסט 1995 (המבטל ג"ת מס' 1 מאוקטובר 1992) וג"ת מס' 3 מאוקטובר 2013 על ידי פרסום ג"ת מס' 4 מינואר 2020;
7. שינוי בת"י 887.2 – לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ, מאפריל 1989, לרבות ג"ת מס' 1 מיוני 1990, ג"ת מס' 3 מאוגוסט 1995 (המבטל ג"ת מס' 2 מאוקטובר 1992) וג"ת מס' 4 מאוקטובר 2013 על ידי פרסום ג"ת מס' 5 מינואר 2020;
8. שינוי בת"י 887.3 – לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים, מאפריל 1989, לרבות ג"ת מס' 1 ממרס 1990, ג"ת מס' 3 מאוגוסט 1995 (המבטל ג"ת מס' 2 מאוקטובר 1992) וג"ת מס' 4 מאוקטובר 2013 על ידי פרסום ג"ת מס' 5 מינואר 2020.

התקנים הנ"ל הינם תקנים מקוריים ורשמיים חלקית. לעניין שינוי התקנים כאמור לעיל וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לקבוע תקופת מעבר בת 6 חודשים.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקנים אלו עד ה-26.6.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

 

3. חברי לשכה מוזמנים להגיש מועמדות להשתתפות כנציגי הלשכה בועדה טכנית 5318- כלים-

ועדה זו עוסקת בין היתר בתקנים: ת"י 1003 חלק 1.1 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטת בדיקה, ת"י 1003 חלק 2.1- שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון - כלי מתכת המצופים באמייל גגוגי ובאמייל פורצלן שיטת בדיקה ת"י 14372- מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-סכין,כף ומזלג סכו"ם (ואבזרי האכלה): דרישות בטיחות.

קישור לעמוד הועדה באתר מכון התקנים

חברי לשכה בעלי מומחיות ועניין בתחומי הפעילות של ועדה זו מוזמנים להגיש מועמדותם בצירוף תיאור קצר של ניסיונם הרלוונטי לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il

 

4. מכון התקנים מודיע על הקמת מספר ועדות מומחים שיפעלו תחת הועדה הטכנית 5490 - מתקני משחק ושעשוע- 
1. ועדת מומחים מס' 549017 - מתקני שעשועים: מכונות ומבנים –בטיחות. שתעסוק ברוויזיה לתקן הישראלי ת"י 1604 חלק 1- מתקני שעשועים: מכונות ומבנים של ירדים וגני שעשועים- בטיחות.
2. ועדת מומחים מס' 549018 - מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה. שתעסוק ברוויזיה לתקן הישראלי ת"י 1605 חלק 1- מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.
3. ועדת מומחים מס' 549019 - מגלשות מים: הוראות. שתעסוק ברוויזיה לתקן הישראלי ת"י 1605 חלק 2- מגלשות מים: הוראות.
4. ועדת מומחים מס' 549020 - מתקני חבלים קבועים: בנייה ודרישות בטיחות. שתעסוק בהכנת הצעת התקן הישראלי ת"י 15567 חלק 1- מתקני ספורט ונופש-מתקני חבלים קבועים: בנייה ודרישות בטיחות.
5. עדת מומחים מס' 549021 - מתקני חבלים קבועים- הוראות הפעלה. שתעסוק בהכנת הצעת התקן הישראלי ת"י 15567 חלק 2- מתקני ספורט ונופש-מתקני חבלים קבועים- הוראות הפעלה.

חברי לשכה בעלי מומחיות ועניין בתחומי הפעילות של ועדות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם בצירוף תיאור קצר של ניסיונם הרלוונטי לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il

 

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 938 חלק 3.8 -לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות מחוסמת ומשרית בחום עשויה סיליקט סודה ליים – הגדרה ותיאור

ת"י 938 חלק 10 -לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית מחוזקת בחום עשויה סיליקט סודה ליים- הגדרה ותיאור

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה