סבורים שיש להאריך את תוקף בדיקת הדגם שלכם? זו ההזדמנות להשפיע

בימים אלו מוביל מינהל התקינה פרויקט הסבה של כלל נספחי הש' הקיימים מפורמט מכון התקנים לפורמט אחיד של משרד הכלכלה.

אנו רואים בהליך עדכון זה הזדמנות לביצוע הליך בחינה מחדש, אשר יביא לתיקון כשלים ישנים כך שרק דרישות חשובות ומהותיות יישארו, והצורך בביצוע בדיקות חוזרות (תוקף אישור הדגם) יצטמצם.

במידה והנכם סבורים כי יש להאריך את תוקף בדיקת הדגם של התקנים הרשמיים החלים על המוצרים שהנכם מייבאים, אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו בקשה מנומקת למירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il

הבקשות ירוכזו ויועברו לבחינה ע"י מינהל התקינה.

 

למידע נוסף בתחום זה