אפשרות להגשת בקשות לפטור מהצגת אישור ת"ר לספקי כח המוזנים ממתח נקוב של עד 9 וולט

הממונה על התקינה מבקש ליידע את ציבור היבואנים וסוכני המכס בדבר אפשרות להגיש למשרד הכלכלה בקשות לפטור מהצגת אישור ת"ר לספקי כוח המוזנים ממתח נקוב של עד 9 וולט. להלן הודעתו: 

 

בתיקון לצו יבוא חופשי מיום 27.10.19 נפלה טעות סופר בטור ב' לצד פרט המכס 85.04.4090 במקום הנוסח שלהלן: "המתחברים למקור זינה שהמתח הנקוב שלו עולה על 9 וולט, למעט ממירים סולריים", נכתב: "למעט ממירים סולריים". בעקבות הטעות שלעיל ספקי כוח המתחברים למקור זינה שהמתח הנקוב שלו אינו עולה על 9 וולט, נדרשים להמציא אישור ת"ר.

עד לתיקון צו יבוא חופשי בנושא זה, משרד הכלכלה מודיע כי יבואנים רשאים להגיש למשרדנו בקשה לפטור מהצגת אישור ת"ר, בהתאם לסעיף 2ג2 לצו יבוא חופשי- בהתאם לפרוצדורה ולקריטריונים שלהלן:

1. הבקשה תוגש בעילה של יבוא חלקי חילוף למתן שירות

2. על היבואן לצרף לבקשה מכתב הבהרה כי הבקשה מוגשת בהתאם לפרסום הנ"ל.

3. יש לצרף לבקשה קטלוג מפורט של הטובין התומך בכך שספקי הכוח ניזונים ממתח של עד 9 וולט.

4. אין צורך בהגשת נספח 8 שנדרש בדר"כ לצרף לבקשות המוגשות בעילת חלקי חילוף.

5. אין צורך להגיש תעודות בדיקה או המלצת מכון התקנים הנדרשים בדר"כ בעילה זו.

6. לא ניתן להגיש בקשות לפטור תקופתי.

7. הסדר זה חל מיום הודעה זו, כלומר מיום 25.2.2020, ועד לכניסתו לתוקף של התיקון האמור לצו יבוא חופשי.

 

קישור להודעה

למידע נוסף בתחום זה