מנכ"ל החדש של מכון התקנים בפגישה עם הנהלת הלשכה: פועל לשיפור השירות ליבואנים

עיקרי הדברים מפגישת הכרות של צוות לשכת המסחר עם מנכ"ל מכון התקנים ד"ר גלעד גולוב וצוותו הבכיר

1. כניסתו של ד"ר גלעד גולוב לתפקיד מנכ"ל מכון התקנים
נשיא הלשכה, עו"ד אוריאל לין, בירך את המנכ"ל החדש של מכון התקנים, ד"ר גלעד גולוב, איחל לו הצלחה בתפקיד המורכב והחשוב, ציין את הקשרים הטובים בין הארגונים ואת השיפור בשירות הניתן ליבואנים מצד מכון התקנים בשנים האחרונות. לין ציין כי על אף שהתחרות בבדיקות היבוא כעת מוגבלת למוצרים בתחום החשמל והאלקטרוניקה בלבד, רצוי כי מכון התקנים ינהג כאילו כבר כעת, כל בדיקות היבוא פתוחות לתחרות – זו הדרך היחידה להבטיח שירות יעיל ומצוין ללקוחות ובהמשך לכך את יציבות המכון.
ד"ר גולוב השיב שכך גם הוא רואה את הדברים, ושהנהלת המכון פועלת להטמיע תפיסה זו אצל כלל העובדים.


2. כינוס ועדה פריטטית
סוכם שמדי רבעון תכונס ועדה פריטטית, בה יועלו סוגיות שוטפות שמצריכות מענה לצורך ייעול תהליכי העבודה ושיפור השירות ליבואנים.
רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה מטעם הלשכה וד"ר גולוב מטעם המכון יתאמו את ישיבות הועדה הפריטטית.  רז ירכז את הנושאים מטעם הלשכה ויעבירם למכון לפני כל ישיבה.


3. אגף התעשייה
3.1 בדיקות ש' במחסני היבואנים
יואל בר-גיל, מנהל אגף התעשייה במכון ציין שהם פועלים להעביר כמה שיותר מבדיקות הש' למחסני היבואנים, כדי ליעל ולשפר את השירות.

3.2 שירות ליבואנים בווטסאפ

נציגי המכון עדכנו כי נפתחה אפשרות לפנות למכון באמצעות מספר הווטסאפ – 050-6599800.

3.3 הרחבת הסכמי הכרה
הוסכם שיש חשיבות רבה לאפשר ליבואנים לעשות שימוש באישורי מעבדות בינ"ל בחו"ל. בר-גיל ציין שנוסף על הסכמי ההכרה ההדדיים הרחבים שמפורסמים באתר מכון התקנים, במצב בו יבואן מגיע עם תעודת בדיקה ממעבדה שהיא מוסמכת ISO 17025, אבל אין לה הסכם הכרה עם המכון, נציגי המכון פונים לאותה מעבדה ומציעים לה לחתום על הסכם הכרה חד צדדי בצורה מהירה מה שמאפשר שימוש בתעודת הבדיקה. בהמשך לכך, המכון חתם על שורה ארוכה של הסכמי הכרה חד צדדיים כאלו. גל סידס, חברת הנהלת לשכת המסחר, ציינה שבהתאם לדברי מנכ"ל המכון על התנהלות רצויה בשוק תחרותי, נכון שהמכון בצורה פרואקטיבית ינגיש את כל המידע הרלוונטי ללקוחותיו, באופן שיקל עליהם את תהליך הוצאת האישור ממכון התקנים. סוכם שהמכון יעלה לאתר שלו מידע בנושא ויעדכן את לשכת המסחר ואת היבואנים בכך שניתן לעשות שימוש בתעודות מאותן מעבדות וביחס לאילו תקנים.

3.4 הערכות לתקן חדש או לבדיקות חדשות שנדרשות בתקן קיים
- המלצה על תקופת מעבר / התארגנות – הוסכם שיש חשיבות רבה שיינתנו המלצות ריאליות על ידי נציגי מעבדות ביחס למוכנות ולמסוגלות של המכון לבצע בדיקה לפי תקן חדש או בהתאם לשינוי בתקן, כך שתועבר לממונה על התקינה המלצה מתאימה לצורך תקופת מעבר / התארגנות שלא תכלול צוואר בקבוק מיותר.
- מכתבי הסבר - סוכם שמעבדות מטעם המכון בשיתוף עם אגף התקינה במכון, ישלחו ללשכה (לטובת הפצה ליבואנים) מכתבי הסבר על תיקונים משמעותיים שאושרו בתקנים ו/או על תקנים חדשים שאושרו, המשמעויות שלהם ומועד הפיכת הדרישה החדשה למחייבת, על מנת לשפר את ההיכרות של היבואנים עם השינויים או הדרישות החדשות ועל מנת לצמצם צוואר בקבוק ברגע האחרון לקראת כניסה לתוקף.

3.5 בדיקות טרום יבוא

אמיר שני, סגן נשיא לשכת המסחר ציין כי בדומה למודל המהיר לפיו ניתן אישור מכון התקנים למכשיר סלולארי, יש לאפשר הליך מזורז זה גם בהתייחס למוצרים אחרים וכך לשפר השירות ליבואנים. יואל ציין שלא לכל קטגוריות המוצרים ניתן להתאים מסלול זה ולכן הוא סבור שנכון שיבואנים יביאו מוצרים לאישור טרום יבוא. לדבריו, יש יבואנים שאינם מודעים לאפשרות להביא מוצר לבדיקת טרום ייבוא וכך לצמצם סיכונים ועלויות גבוהות ביחס למשלוח שאינו מתאים לתקן.

 

4. אגף התקינה

4.1 על אף שניכר שיפור משמעותי בקרב ועדות התקינה ביחס למדיניות הממשלה בדבר אימוץ תקינה בינ"ל, מכיוון שעדיין אנו נתקלים במקרים בהם דרישה ייחודית לישראל מאושרת שלא בהתאם לחוק התקנים ולמדיניות הממשלה, שלעיתים חסר ביסוס מתאים לדרישות ייחודיות ושלעיתים לא ניתנת לממונה המלצה מתאימה לתקופת מעבר בהחלפת תקן, סוכם שבאגף התקינה יחדדו נוהל פנימי ומסרים בהקשר של יישום מדיניות הממשלה בדבר אימוץ תקינה בינלאומית לרכזים.

4.2 דליה ירום, מנהלת אגף התקינה במכון, הדגישה את חשיבות העברת התייחסויות בשלבים מוקדמים בהליך התקינה, כדרך ליעל את הכנת התקן ואת החשיבות שנציגים בוועדות ייצגו את האינטרס הרחב של המגזר שהם מייצגים ולא אינטרס של העסק שלהם.

4.3 סוכם שהמכון יקיים מפגש הדרכה לנציגי לשכת המסחר בוועדות התקינה ויש כוונה גם לקיים ימי עיון והדרכות על שינויים משמעותיים בתקנים.

 

למידע נוסף בתחום זה