הממונה על התקינה מודיע על עדכון קבוצת היבוא של ת"י 62776: נורות דיודה פולטות אור (לד) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות- תקן רשמי

הממונה על התקינה מודיע על עדכון קבוצת היבוא של ת"י 62776: נורות דיודה פולטות אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות (תקן רשמי)

קישור למכתב המלא

הממונה על התקינה מודיע על סיווג ת"י 62776: נורות דיודה פולטות אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות לקבוצת יבוא 2, למעט סעיפי התקן המפורטים להלן, אשר ישויכו לקבוצה 3:

Fault conditions - 13

Creepage distances and clearances - 14

Lamp with protection against dust and moisture - 15

הסיווג הנ"ל ייכנס לתוקף מיום כניסת התקן לתוקף 8.12.19. 

 

כמו כן, פורסמו נספחי ש' עדכניים לתקנים הבאים: 

ת"י 62776- נורות דיודה פולטות אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות

ת"י 62841 חלק 1- כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות

ת"י 62841 חלק 2- כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות–הולם המוחזקים ביד.

קישור לעיון בנספחים באתר משרד הכלכלה

למידע נוסף בתחום זה