שינוי קבוצת יבוא למכונות גילוח המופעלות באמצעות סוללות ראשוניות

בהתאם לסעיף 4.7 לפרק 3: קבוצות טובין, ב"הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין טובין שחל עליהם תקן רשמי", מודיע הממונה על התקינה על עדכון רשימת התקנים כדלקמן:

ת"י 900 חלק 1- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות- מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כח חיצוני יועברו מקבוצת יבוא מס' 1 לקבוצת יבוא מס' 3. 

השיוך הנ''ל ייכנס לתוקף החל מיום פרסום הודעה זו, כלומר מה-8.9.19.

ניתן לעיין ב"הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין טובין שחל עליהם תקן רשמי" בקישור הבא 

ניתן לעיין ברשימת תקנים רשמיים וסעיפי התקן הרשמיים בקישור הבא
קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה