עדכון קבוצות יבוא לתקן רשמי- ת"י 62560- נורות דיודה פולטת אור (לד) מתח גדול מ-50 וולט

הממונה על התקינה מודיע על עדכון קבוצות יבוא לתקן רשמי- ת"י 62560: נורות דיודה פולטת אור (LED) מתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים- דרישות בטיחות

בהתאם לסעיף 4.7 לפרק 3: קבוצות טובין, ב"הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין טובין שחל עליהם תקן רשמי", מודיע הממונה על התקינה כי ת"י 62560: נורות דיודה פולטת אור (LED) מתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים- דרישות בטיחות יסווג לקבוצת יבוא 2, 

למעט סעיפי התקן המפורטים להלן, אשר ישויכו לקבוצה 3:

13- Fault conditions

14- Creepage distances and clearances

15- Abnormal operation

18- Ingress protection

השיוך הנ"ל ייכנס לתוקף מיום פרסום הודעה זו, כלומר ב-21.8.19.

 

קישור להודעה המלאה

קישור לנספח הש' המעודכן של ת"י 62560 שפורסם ברשומות ב-22.5.19, ונכנס לתוקף ב-18.8.19

למידע נוסף בתחום זה