עדכוני תקינה - 25.7.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8250 בילקוט הפרסומים הכריזו על החלפת התקנים הבאים:

במקום ת"י 61439 חלק 3 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא–מיומנים (DBO), מאפריל 2013, יבוא: "ת"י 61439 חלק 3 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא–מיומנים (DBO), מיולי 2019".

במקום ת"י 61439 חלק 5 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות, מאפריל 2013, יבוא: "ת"י 61439 חלק 5-לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות, מיולי 2019".

במקום ת"י 60034 חלק 1 - מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים, מנובמבר 2010, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2015, יבוא: "ת"י 60034 חלק 1 - מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים, מיולי 2019".

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 961 חלק 15 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו של ציוד תאורה חשמלי וציוד דומה.

ת"י 877 חלק 6 - ירקות ופירות מוקפאים: ברוקולי מוקפא.

ת"י 1291- רכב להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת.

ת"י 50291 חלק 1- גלאי גז – מכשירים חשמליים לגילוי פחמן חד-חמצני בחצרים ביתיים: שיטות בדיקה ודרישות ביצועים.

ת"י 1847 חלק 3- סולמות: סימון והוראות למשתמש.

ת"י 5202- דלק לרכב מנועי – גפ"ם (גז פחמימני מעובה) – דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 30670- ציפויי פוליאתילן בצינורות ובאבזרי פלדה – דרישות ובדיקות.

ת"י 15883 חלק 5- מכונות לניקוי ולחיטוי: בדיקות לשאריות לכלוך ושיטות להוכחת יעילות הניקוי.

ת"י 15883 חלק 6- מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי המשמשות לחיטוי בחום של ציוד רפואי וציוד לטיפול בריאותי שאינם פולשניים ואינם קריטיים.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה