עדכוני תקינה - 15.7.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8331 בילקוט הפרסומים הכריזו על קביעת/ שינוי התקנים הבאים:

ת"י 1080 חלק 22 - טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: רובוטיקה, מיוני 2019.
ת"י 5438 חלק 24.1 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן דו-כלורו-איזו-ציאנורטי אלמימי לטיפול במים המיועדים לשתייה, מיוני 2019.
ת"י 5827 חלק 11.2 - מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - מרכז בקרה כללי, מיוני 2019.
ת"י 22000 - מערכות ניהול בטיחות מזון - דרישות לכל הארגונים בשרשרת המזון, מיוני 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2005.
ת"י 60670 חלק 21 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לתיבות ולמעטפות בעלות הכנה לאמצעי תלייה, מיוני 2019 בא מקום ת"י 145 חלק 21 מדצמבר 2011.
ת"י 60670 חלק 22 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לתיבות חיבור ולמעטפות, מיוני 2019 בא במקום ת"י 145 חלק 22 מפברואר 2009.

ת"י 5731 - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה - דרישות ושיטות בדיקה, תיקון טעות מיוני 2019 למהדורה מאפריל 2019.
ת"י 5515 - ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה, תיקון טעות מיוני 2019 למהדורה ממאי 2019.
ת"י 5515 חלק 2 - ציוד ספורט: ציוד לשדה המשחק - ציוד כדורעף - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, תיקון טעות מיוני 2019 למהדורה ממאי 2019.

בפרסום 8247 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי / ביטול רשמיות התקנים הבאים:

בת"י 60968 - נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות, מדצמבר 2002, לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2012:
(1) בסעיף 4.201 - סימון נורה, רשמיות הדרישה לסמן צבע האור לפי אחת השיטות המקובלות - בטלה;
(2) בסעיף 4.202 - סימון האריזה, רשמיות הדרישה לסמן צבע האור לפי אחת השיטות המקובלות - בטלה.

ת"י 27 - צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין, ממאי 2010 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2015, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2, מיולי 2019.

ת"י 61439 חלק 1 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות, מאפריל 2013, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.
ת"י 61439 חלק 2 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק, מאפריל 2013, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.
ת"י 61439 חלק 4 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS), מיוני 2015, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.
ת"י 61439 חלק 6 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה), מאפריל 2013, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.

בפרסום 8245 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות / החלפת התקנים הבאים:

במקום ת"י 1296 חלק 1 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 1296 חלק 1 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה מיוני 2019".

במקום ת"י 1296 חלק 2 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממים מיידיים לחימום מים המצוידים במבערים אטמוספריים, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 1296 חלק 2 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי מים מיידיים להפקת מים חמים ביתיים מיוני 2019".

במקום תקנים אלה:

(1) ת"י 1296 חלק 3 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס B11 ו־ B11BS המצוידים במבערים אטמוספריים שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ־ 70 קילווט, ממאי 2011;
(2) ת"י 1296 חלק 5 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית - דרישות מיוחדות לפעולת מים חמים של דוודים משולבים שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ־ 70 קילווט, ממאי 2011;

(3) ת"י 1296 חלק 6 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית - דרישות מיוחדות לדודי עיבוי שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ־ 70 קילווט, ממאי 2011, יבוא:
"ת"י 1296 חלק 3 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית המופעלים בגז - תקן ספציפי למכשירים מטיפוס B1 מיוני 2019".

בת"י 145 חלק 1 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מיולי 2008-
(1) בסעיף 8, רשמיות תתי־הסעיפים k ו־ l - בטלה;
(2) רשמיות תת־סעיף 12.202 - בטלה.

2. הצעת מועמדים לוועדות מומחים של מכון התקנים בתחום בטיחות אש:

מכון התקנים הודיע על הקמת ועדת מומחים חדשה בתחום הבטיחות אש אשר תעסוק בהליך של רוויזיה בתקן הישראלי 1189 חלק 2 – שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות: דלתות עשן.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 15.7.19.

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 191- שמן זית.

ת"י 58 חלק 3- ירקות כבושים או מוחמצים: ירקות ופירות חמוצים.

ת"י 877 חלק 8- ירקות ופירות מוקפאים: תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים.

ת"י 1313- טמפונים לווסת.

ת"י 1149 ג"ת 1- בתי-תקע משותפי-ציר, 75 אום, לאותות רדיו ולאותות טלוויזיה.

ת"י 6578- תקשורת ייעודית לטווח קצר- עבור מערכות תבוניות לתחבורה (DSRC) שיתופיות (C-ITS) - רישות והנחיות.

ת"י 6226-  משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים חשמליים: דרישות בטיחות.

ת"י 13476- חלק 1- מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת קרקעיים ללא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות כלליות ומאפייני ביצועים.

ת"י 13476- חלק 2- מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת קרקעיים ללא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני חלק ולמערכת, טיפוס A.

ת"י 13476- חלק 3- מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת קרקעיים ללא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני שאינו חלק ולמערכת, טיפוס B.

ת"י 562 חלק 14 - בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי.

ת"י 682 חלק 1 ג"ת 1- מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות.

ת"י 5515 חלק 3 ג"ת 1- יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 16232- מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם – נדנדות לתינוקות.

ת"י 5438 חלק 18- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נחושת גופרתית.

ת"י 17885- מערכות צנרת מפלסטיק אבזרים מכניים לשימוש בצנרת לחץ –מפוליאתילן במערכות לאספקת מים.

ת"י 61058 חלק 1- מפסקים למכשירים: דרישות כלליות.

ת"י 61058 חלק 1.1- מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים מכניים.

ת"י 61058 חלק 1.2- מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים אלקטרוניים.

ת"י 62053 חלק 11- ציוד למנִיית חשמל (זרם חילופים) – דרישות מיוחדות: מונים אלקטרומכניים עבור אנרגייה אקטיבית (דרגות 0.5, 1 ו-2).

ת"י 50291 חלק 1- גלאי גז – מכשירים חשמליים לגילוי פחמן חד-חמצני בחצרים ביתיים: שיטות בדיקה ודרישות ביצועים.

ת"י 50588 חלק 1- שנאים בעלי הספק בינוני לתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח מקסימאלי שאינו גדול מ 36- ק"ו: דרישות כלליות.

ת"י 61439 חלק 7- לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות ליישומים ספציפיים, כגון מעגנות, אתרי מחנאות, אזורים מסחריים, עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים.

ת"י 62423- מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) מטיפוס F.

ת"י 60034 חלק 14- מכונות חשמל מסתובבות: תנודות מכניות של מכונות מסוימות בעלות גובהי גל של 56 מ"מ לפחות – מדידה, הערכה וגבולות של חומרת התנודות.

ת"י 12015- תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לֶכֶת – פליטה.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. יישום תיקון 13 לחוק התקנים- הודעת הממונה על התקינה מס' 29- המעדכנת את הודעות הממונה על התקינה בדבר כוונת שר הכלכלה והתעשייה על עדכון רשמיות של התקנים הרשמיים הבאים כלהלן:
1. הודעה מס' 12 (מיום 19.08.2018), בדבר ת"י 4466 חלק 2 ות"י 4466 חלק 3:

ת"י 4466 חלק 2: הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות וחלק מהשינויים הלאומיים בסעיף 6- Chemical composition הינם שינויים לא מתחייבים, אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת מקצועי, אין כוונה להסיר את הרשמיות מהשינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו הליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר. 

ת"י 4466 חלק 3: הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות וחלק מהשינויים הלאומיים בסעיף 7- Chemical composition הינם שינויים לא מתחייבים, אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת מקצועי, אין כוונה להסיר את הרשמיות מהשינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו הליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר. 
2. הודעה מס' 11 (מיום 19.08.2018), בדבר ת"י 107 חלק 1:

הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות וחלק מהשינויים הלאומיים בסעיף 5.2.1- Additives - General וסעיף 4- Pump marking הינם שינויים לא מתחייבים. אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת מקצועי, אין כוונה להסיר את הרשמיות מהשינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו הליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר. 
3. הודעה מס' 24 (מיום 6.09.2018), בדבר ת"י 1317 ות"י 5694:

ת"י 1317: הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות בכך שלא פורט שינוי נוסף שהוא שינוי לאומי שאינו מתחייב- שינוי בערכי הספיקה בטבלה 8. אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת מקצועי, אין כוונה להסיר את הרשמיות מהשינוי הנ"ל ולשם כך ינקטו הליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר. 

ת"י 5694: הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות וחלק השינויים הלאומיים בסעיף 7- סימון האריזה הינם שינויים לא מתחייבים. אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת מקצועי, אין כוונה להסיר את הרשמיות מהשינוי הנ"ל ולשם כך ינקטו הליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר. 

5. יישום תיקון 13 לחוק התקנים- הודעת הממונה על התקינה מס' 30- תיקון הודעת הממונה מס' 22 בדבר כוונת שר הכלכלה והתעשייה על עדכון רשמיות התקנים: ת"י 968 חלק 2, חלק 3 וחלק 4 ותיקון הודעת הממונה מס' 19 בדבר עדכון רשמיות התקן: ת"י 742:

הודעה מס' 22 (מיום 02.09.2018), בדבר ת"י 968 חלק 2- מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטרייה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים
מאווררים היטב (יוני 2011):

הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות כלהלן: General Marking -8.1 בסעיף - הדרישה למידע לסימון על האריזה והוראות התקנה והפעלה בשפה העברית וגם הערבית. השינוי הוגדר כשינוי מתחייב. בפועל את הדרישה לסימון בשפה הערבית אינה מתחייבת ובכוונת השר לבטל רשמיותה.

ת"י 968 חלק 3-מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים (יוני 2011):

הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלו טעויות כלהלן: הוספת הגדרה "מאוורר היטב" בסעיף 3.45 , הוגדרה כשינוי מתחייב. בפועל מדובר בשינוי שאינו מתחייב אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת המקצועי, אין כוונה להסיר את הרשמיות מהשינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.

בסעיף Appliance marking - 8.1 - הדרישה למידע לסימון על האריזה והוראות התקנה והפעלה בשפה העברית וגם הערבית. השינוי הוגדר כשינוי מתחייב. בפועל את הדרישה לסימון בשפה הערבית אינה מתחייבת ובכוונת השר לבטל רשמיותה.

ת"י 968 חלק 4- מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים (יוני 2011):

הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלו טעויות כלהלן: הוספת הגדרה "מאוורר היטב" בסעיף 3.43 הוגדרה כשינוי מתחייב. בפועל מדובר בשינוי שאינו מתחייב אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת המקצועי, אין כוונה להסיר את הרשמיות מהשינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר. בסעיף Appliance marking - 8.1 - הדרישה למידע לסימון על האריזה והוראות התקנה והפעלה בשפה העברית וגם הערבית. השינוי הוגדר כשינוי מתחייב. בפועל את הדרישה לסימון בשפה הערבית אינה
מתחייבת ובכוונת השר לבטל רשמיותה. השינוי הלאומי בסעיף Instructions for assembly use and maintenance - 8.3 - ריכוז של כל הדרישות המפורטות בסעיפים 8.1 ו 8.2 - לא פורסם להתייחסות הציבור. בפועל מדובר בשינוי לא מתחייב אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת המקצועי, אין כוונה להסיר את הרשמיות מהשינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
2. הודעה מס' 19 (מיום 02.09.2018), בדבר ת"י 742- מנפקי אירוסול (פברואר 2011):

הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות ולא צוין שינוי לאומי בסעיף GENERAL PROVISIONS - 2: תוספת דרישות לסימון אריזה כוללת, סעיף 2.2.4
ובכוונת השר לבטל רשמיותו.

לעניין סעיף 3.45 בת"י 968 חלק 3 וסעיפים 3.43 ו-8.3 בת"י 968 חלק 4 - מדובר בהודעה בלבד.

לעניין סעיף 8.1 בת"י 968 חלק 2, סעיף 8.1 בת"י 968 חלק 3, סעיף 8.1 בת"י 968 חלק 4 וסעיף 2.2.4 בת"י 742 - המועד האחרון לקבלת הערות - 16 בספטמבר 2019.

6. הבהרה מטעם שלומי אביסרור, מנהל תחום חשמל ואלקטרוניקה במנהל התקינה במשרד הכלכלה, באשר לשחרור טובין המיועדים למחקר/ניסוי קליני-

כפי שידוע לכם עילה זו אינה מופיעה כיום בהוראת המנכ"ל ולכן אין פירוט אודות מדיניות המשרד בנדון, יחד עם זאת יש סיכום בין משרדינו למשרד הבריאות שעד הכנסת העילה בצורה מסודרת להוראה 2.6 אנו מאשרים פטורים בעילה זו, להלן המסמכים הנדרשים ודגשים בנדון:
1. עד הוספת עילת ניסויים קליניים להוראת המנכ"ל מבחינתי על היבואן להגיש בקשות מסוג זה בעילת ציוד רפואי (5-ז') ,היבואן יצטרך לציין במכתב המנמק שהציוד מיועד לניסויים קליניים וכי הוא מתחייב שהציוד מתאים לתקן הישראלי החל עליו ובנוסף הוא לוקח כל אחריות שנובעת מהשימוש בטובין.
2. כמובן יש לדרוש תעודות בדיקה CB ,EMC, אישור אמ"ר ליבוא (אין צורך ברישום בפנקס אמ"ר), כמו כן נספח 7 - אישור מנהל המרכז הרפואי ונספח 8 -אישור משרד הבריאות לביצוע הניסוי הקליני.

7. מסמך הנת"מ הבא, המתייחס למוצר במסלול של תו תקן אושר בועדת ההיתרים מתאריך 30.06.19:

נת"מ לת"י 268- יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב.

למידע נוסף יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

8. מסמכי נת"מ המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

ת"י 975 חלק 2- מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים.

ת"י 1607- שסתומים ידניים לגז פחממני מעובה (גפ"מ) ולגז טבעי.

למידע נוסף יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה