סדרת ת"י 4210 אופניים - עדכון ממכון התקנים

להלן הודעה של המעבדה למכניקה והידרוליקה במכון התקנים:

בהמשך לפרסום בקובץ התקנות (קת 8206 מתאריך 15/04/2019), בתאריך 14/07/2019 תחליף סדרת ת"י 4210 "אופניים" את התקנים הישראליים הבאים: ת"י 1117, ת"י 14766 ות"י 14781.

כחלק מההחלפה, נקבע בפרסום הנ"ל כי סדרת ת"י 4210 יהיו רשמיים רק לגבי אופניים לעיר ולשבילי רכיבה ולגבי אופניים לבגירים צעירים.

למען הסר ספק, תוקפם של דגמים שאושרו בהתאמה לתקן המוחלף (דהיינו בהתאמה לת"י 1117) יפוג במועד ההחלפה.

יבואנים המעוניינים לאשר דגמים בהתאמה לסדרת ת"י 4210 החדשה, נדרשים ליזום בדיקות טרום יבוא כנהוג. יבואנים המחזיקים באישור דגם תקף לפי ת"י 1117 אשר מעוניינים לבחון התאמתו לדרישות התקן החדש מוזמנים להגיע אלינו.

ענף רכב במת"י יסקור את ממצאי הבדיקה הקיימת ויבחן ישימות להסבת הממצאים לאישור דגם עדכניו/או להשלמת בדיקות ,בהתאם לישימות.

תוקף התעודה המוסבת יהיה כיתרת התוקף שנותר לאישור הדגם בהתייחס לתקן המוחלף.

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה