עדכונים לצו תעריף המכס 23/12/2018

פורסמו שני עדכונים נוספים לצו תעריף המכס:

מק"ח - 1873 שלהלן דברי ההסבר מרשות המסים בעניינו - 

תעריף המכס בעברית מתורגם מהתעריף הבריסלי.  הכלל הבריסלי אשר תורגם בכלל 11(ד) לפרק 39 נוסחו " Doors, windows and their frames and thresholds for doors". בצו זה מוצע להוסיף בכלל המתורגם ו' החיבור לפני המילה "מסגרותיהם", וזאת על מנת שהתרגום יהיה מדויק יותר.  

מק"ח 1874 שלהלן דברי ההסבר מרשות המסים בעניינו -

בעקבות התקלה הממושכת והלא צפויה באספקת הגז הטבעי לישראל, שאירעה בחודש ספטמבר 2017 נאלצו החברות המייצרות חשמל לצרוך סולר בכמויות גבוהות ולשלם בגינו את הבלו. כידוע, על סולר חל בלו גבוה משמעותית מהבלו החל על גז טבעי ולכן נאלצו יצרניות החשמל לשלם סכומי בלו גבוהים בשל אותה תקלה. בהתחשב בנסיבות המתוארות לעיל ועל מנת למנוע עלייה של תעריף החשמל בעקבות התקלה, מוצע בצו זה להפחית את מס הקניה החל על יבוא של פחם לצורך ייצור חשמל על ידי בעל רשיון ספק שירות חיוני, וזאת לתקופה שמיום 01.05.18  ועד סוף שנת 2018. הפחתת מס הקניה תהיה כך שבתקופה שמיום 01.05.18 ועד ליום 30.11.18 מס הקניה על פחם יהיה 1 ₪ לטון ואילו בחודש דצמבר 2018 מס הקניה על פחם יופחת ב- 1 ₪. הפסד הכנסות ממסים מוערך ב213 מיליון ₪.

קישור לאתר רשות המסים שם מפורסמים מסמכי המק"ח ודברי ההסבר

 

למידע נוסף בתחום זה