עדכונים לצו תעריף המכס 17/09/2018

החודש פורסמו 2 תיקונים לצו תעריף המכס -

מק"ח 1868 המתייחס לכלי רכב דו גלגליים

מק"ח 1869 מתייחס למקדחי כוס וכן לגזר ולחומצת לימון.

קישור לפרסומים ולדברי ההסבר המלאים

למידע נוסף בתחום זה