עדכון בנושאי מכס 22.7.2018

1. פורסם תיקון לצו תעריף המכס (מק"ח 1864) המתייחס למיסוי רכב דו גלגלי
קישור לפרסום ולדברי ההסבר

2. דיון בוועדת הכספים של הכנסת בנושא: דיווח על ביצוע צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 (רכבים בעלי משטח טעינה מתרומם)
הדיון צפוי להתקיים ביום שלישי 24.7.18 בשעה 10:00 בועדת הכספים של הכנסת.

מי מכם שהנושא רלוונטי עבורו ומעוניין להשתתף בדיון מוזמן להירשם בקישור שלהלן לצורך הסדרת אישור כניסה לכנסת
קישור להרשמה לדיון

למידע נוסף בתחום זה