עדכונים בנושאי מכס 24.12.2017

1. שער עולמי - יוצאים לדרך ב 14.1.2017

קישור למאמר מפורט בנושא

2.ביטול המכס ביבוא מוצרי חשמל נבחרים, כלי תאורה, תמרוקים נבחרים, ביגוד ומוצרי טקסטיל, צעצועים נבחרים וציוד לספורט

בהמשך לעדכונים בנושא רשות המסים פרסמה להערות הציבור את רשימת פרטי המכס שהיא בוחנת את ביטולם.

קישור להודעת רשות המסים בנושא זה

3. תאריך חתימת שלטונות המכס על תעודות EUR-1 ו-  EUR-MED ביחס לתאריך שטר המטען ולחתימת היצואן על התעודה - עדכון הוראות נוהל

קישור לעדכון הנוהל כפי שנחתם על ידי דוד חורי ממינהל המכס


4. שינויים בצו תעריף המכס

4.1 ביטול מס קניה על מוצרי אלקטרוניקה בידורית בהוראת שעה עד סוף 2018  - מק"ח 1836

4.2 על רקע פגיעה בפדיון של מגדלי הדגים ובהתאם לסיכום מוקדם מול האוצר הוחלט על עיכוב של שנה בפעימה נוספת במתווה הפחתות המכסים על דגי אמנון בורי וקרפיון - מק"ח 1837

קישור לאתר רשות המסים בו מתפרסמים המק"חים ודברי ההסבר 

5. ועדת ההיגוי להסרת חסמים ביבוא אישי פרסמה את המלצותיה

קישור לדוח של ועדת ההיגוי להמלצות על הסרת חסמים ליבוא אישי

עיקרי ההמלצות מתוך דוח הוועדה:

  • קביעת סטנדרט אחיד לכמות המותרת ביבוא אישי
  • יצירת מדרג ברור לחוקיות היבוא
  • קידום תכנית פרטנית להפחתת רגולציה בתחום הייבוא האישי בכל רשות מוסמכת
  • יצירת פלטפורמה רגולטורית נפרדת עבור ייבוא אישי
  • הנגשת המידע לצרכנים
  • קביעת "אמנת שירות
למידע נוסף בתחום זה