עדכון בנושאי מכס - יולי 2017

1. פורסמו  תיקונים לצו תעריף המכס (מק"ח 1823, 1824, 1825, 1826)

מק"ח 1823 עוסק במיסוי על טרקטור משא המונע בבנזין ובשיטת המיסוי של כלים דו גלגליים.

מק"ח 1824 עוסק בפטור ממס קניה לכוהל אתילי בלתי מפוגל בהתאם לתנאים המפורטים בו.

מק"ח 1825 מבטל את המכס על שמנים, אשר אינם מיוצרים בישראל בהתאם למפורט בו.

מק"ח 1826 עוסק במלפפונים לתעשיית המלפפונים החמוצים.

במקביל, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ד-2014 (תיקון), התשע"ז-2017 (כוספאות סויה, זרעי חמניות) - צפוי לעלות לאישור בועדת כספים ביום שני 24.7.17.

קישור לתיקונים לצו ולדברי ההסבר

 

2. רשות המסים חתמה על הסכם להקלת הליכי ייבוא וייצוא עם קנדה (הקלות המתייחסות לתכנים גורם כלכלי מאושר)

קישור להודעת רשות המסים בנושא


3. עודכן מדריך יבוא ויצוא דרך מעברי גבול יבשתיים ומעברי סחורות בין ישראל לרשות הפלשטינאית

קישור למסמך המעודכן של רשות המסים

 

4. עדכון ופניה מהנהלת תס"ק-ים

4.1 עדכון שעניינו פיתוח בנושא "סטטוס מכולה" - מנהלת תס"ק ים, מערכת קהילת הים של ישראל, שמחה לבשר כי במענה לפניות של יבואנים, הורחב שירות סטטוס מכולה, ומעתה יוכלו בעלי המטענים לקבל מידע על המכולה גם ממסופים עורפיים- והכל בשירות אחד. 

שירות סטטוס מכולה: שירות מידע מקוון המאפשר לבעל המטען, יכולת מעקב שוטף אחר תנועת המכולה בהגיעה לנמלי חיפה, אשדוד ואילת וביציאה מהם. לבקשתכם- הורחב כעת השירות גם למכולות במסופים עורפיים והוא יכלול מעתה את תאריך הכניסה של המכולה למסוף ומועד יציאתה ממנו. 

הרחבת השירות הינה פרי שיתוף פעולה עם מסופים עורפיים שנרתמו לשפר השירות עבורכם: גולדבונד, מסוף 207 , מסוף אשדוד בונדד אוברסיז קומרס,  פרידנזון אשדוד טרמינל. 

מנהלת תס"ק-ים בשיתוף עם קהילת הים, תמשיך להרחיב את השירות - לקידום העסק שלכם!

סטטוס מכולה ניתן גם באפליקציית מידע לסלולרי שלך.

4.2 פניה בנושא העברת מסמכים למכס במערכת שער עולמי - בעל המטען (היבואן) יידרש לסרוק את מסמכי המקור (חשבוניות ספק,EURO1  וכו') ,לחתום אותם אלקטרונית ולהעבירם למכס באמצעות סוכני המכס. כדי לצמצם עלויות ליבואנים, הוצע לפתח במערכת תס"ק ים מודול דרכו יוכלו היבואנים להעלות את המסמכים הסרוקים לאחר חתימתם ולהעבירם באמצעות מערך הכספות המאובטחות לסוכני המכס. המערכות התפעוליות של סוכני המכס עובדות מזה שנים עם מתג הכספות המאובטח של תס"ק ים.

 כאמור, אחת  ממטרות תס"ק ים הינו שיפור וייעול הסחר הימי בישראל כולל צמצום עלויות ושיפור כושר התחרות. במתווה המוצע ידרשו היבואנים לרכוש רק את כרטיסי החתימה האלקטרוניים מהחברות המאושרות במדינת ישראל. הרישום והשימוש במערכת תס"ק ים, אינו כרוך בעלויות ומאפשר עבודה מאתרים שונים, בדומה למודול דיווח הצהרות חומרים מסוכנים שהושק לפני כשנה.

 לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות אל:  מת"ל תס"ק ים בפלאפון: 050-5640111

למידע נוסף בתחום זה