אגרות מחשב וביטחון ברשימוני יבוא בשנת 2017

להלן הנחיות שפורסמו בנושא זה על ידי הנהלת אגף המכס ומע"מ שברשות המיסים בישראל:

בהתאם לתקנות המכס (תיקון והוראת שעה), התשס"ד 2004, ובהתאם לחישובי מחלקת החשבות ברשות המיסים, להלן שיעורי אגרות הביטחון והמחשב אשר יחולו החל מתאריך 1/1/2017:

 

אגרת מחשב - מלם סחר חוץ

א.  רשימוני יבוא בערך טובין העולה על 1,000$ - שיעור אגרת המחשב יהיה 36 ₪ (ללא שינוי).

ב.   רשימוני יבוא בערך טובין הנמוך מ- 1,000$ - שיעור אגרת המחשב יהיה 18 ₪ (ללא שינוי).

ג.   רשימוני יבוא קולקטיביים לבלדרים - שיעור אגרת המחשב יהיה 173 ₪.

 

אגרת ביטחון - שיקוף בטחוני

א.  רשימון יבוא (למעט רשימונים עד 500$ ורשימונים לעולים חדשים אשר פטורים) – שיעור אגרת הביטחון יהיה 41 ₪.

ב.   רשימוני יבוא קולקטיביים אשר מוגשים ע"י חברת בלדרות - שיעור אגרת הביטחון יהיה 202 ₪.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה