הנחיה בדבר אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה שנגרמו עקב פשיטת רגל של חברת הספנות Hanjin Shipping

מצורף מכתב, מתאריך 29.11.2016, של ראש מינהל המכס שברשות המיסים, הקובע כי אין לכלול עלויות הובלה נוספות שנגרמו ליבואנים עקב פשיטת רגל והכרזת "תום מסע" של חברת הספנות Hanjin Shipping, בערך העסקה לצורך מיסי יבוא.  במכתב מוסבר כיצד על היבואנים לפעול לאי הכללת העלויות הנוספות בערך העיסקה.

 

למידע נוסף בתחום זה