סיווג המכס של גלאי עשן - בפרט 90.27

בתאריך 6.6.2016 פורסמה על ידי הנהלת המכס הנחיית סיווג מכס חדשה עבור גלאי עשן, על פיה "בהתאם לפסיקת בית המשפט, בשלב זה, גלאי עשן מסווגים בפרט מכס 90.27".

הנחיית הסיווג הנ"ל מבטלת את הנחיית הסיווג בעניין סיווגם של גלאי עשן, מיום 18.10.2009, שפורסמה בזמנו באתר רשות המיסים (אז הנחיית הסיווג סיווגה את המוצר בפרט 85.31).

למידע נוסף בתחום זה