ימי עבודה מקוצרים בבתי המכס - שנת 2016

להלן הודעה של הנהלת אגף המכס בנוגע לימי עבודה מקוצרים בבתי המכס בשנת 2016:


"בהתאם להודעת נציבות שירות המדינה מיום 17/11/15 המפרטת את ימי העבודה המקוצרים לשנת 2016, תהיה העבודה בבתי המכס בימים אלה בשעות הר"מ:

תאריך מועד שעת סיום עבודה

24/3/16, י"ד באדר פורים - 14:30

11/5/16, ג' באייר (הוקדם) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור - 13:00

25/12/16, כ"ה בכסלו א' של חנוכה - 14:30

יובהר כי ההודעה הנ"ל אינה כוללת את החופשות המרוכזות בפסח וסוכות וכן את החופשות בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים וערב שבועות, שלגביהן תפורסמנה הודעות נפרדות."

למידע נוסף בתחום זה